Forud for Rundhøjprojektet havde Rundhøjskolen og Kompetencecenter for Læsning i Aarhus (KCL) allerede et samarbejde: I skoleåret 2016-2017 var vi gået sammen i et fælles projekt om at skabe et særligt beredskab for elever i læse- og stavevanskeligheder i Rundhøjskolens 10. klasse. Og der var helt klart et behov: Vi fandt via screening af eleverne, som havde gået i 0.-9. klasse på flere forskellige skoler i Aarhus, tre elever, der ikke tidligere var blevet konstateret ordblinde og dermed ikke havde fået den fornødne støtte i deres 10 år lange skolegang.

Projektet i Rundhøjskolens 10. klasser fik opmærksomhed - og kom samtidig til at fungere som pilotprojekt for Rundhøjprojektet, som disse sider beskriver. Fokus for Rundhøjprojektet blev udvidet til 7.-10. klasse. 

Projektet har løbende fået sparring fra en følgegruppe med lokale og nationale deltagere.