• Engagerede lærere
 • Gode kammerater
 • Job og uddannelse: Afklaring i forhold til ungdomsuddannelse og videre forløb
 • Boost i dansk og matematik
 • Samfund og kultur
 • Spændende workshops

Vi ruster dig til fremtiden – både som menneske og som borger – og hjælper dig til at blive klar til en ungdomsuddannelse.

På vores Life-linje kommer vi ”hele vejen rundt” i løbet af skoleåret:

 • Vi beskæftiger os med samfundsforhold, medborgerskab, identitetsdannelse, personlig udvikling, krop og motion samt kultur – herunder film, medier, kunst og teater.
 • Vi booster dig i dansk og matematik – hvad enten du er tæt på at være klar til en specifik ungdomsuddannelse eller vil gøre indsats for at blive uddannelsesparat.
 • Og du kan selvfølgelig tilvælge enten tysk eller fransk – og fysik/kemi.

 

Spændende temaer

Vi sætter fire timer af om ugen til at arbejde med spændende temaer. Her går vi i dybden med emner inden for tema-overskrifterne: 
Active Life, Creative Life, Social Life og Work Life.

I Active Life arbejder vi ud fra målsætningen om ”en sund sjæl i et sundt legeme”. Vi lægger vægt på krop, kost og motion og fysisk aktivitet en del af tiden. 

I Creative Life lægger vi vægt på den kreative side af tilværelsen. Vi beskæftiger os med film, medier, kunst og teater, identitetsdannelse og personlig udvikling.

I Social Life dyrker vi samfundsdebatten ud fra den demokratiske samtale. Vi tager aktuelle emner op og taler om forskellige måder at argumentere og tale sin sag på, fordi vi har ambitionen om at gøre alle vores elever til livsduelige samfundsborgere. 

I Work Life snuser vi til ungdomsuddannelser og jobmuligheder for at hjælpe dig med at blive afklaret i forhold til dit videre forløb efter 10. klasse.

 

Eksempel på skoleskema for 10. klasse på Rundhøjskolen

Bemærk at vores timer er af 60 minutters varighed

Tilbudsfag

Hos os kan du vælge tysk eller fransk - og/eller fysik/kemi.

Boost

Tirsdag og torsdag morgen står der Boost på skoleskemaet. Her hjælper vi dig til at blive fagligt stærkere - uanset om du er tæt på at være klar til en specifik ungdomsuddannelse eller vil gøre en indsats for at blive uddannelsesparat.

 

Vi er klar til dig - er du klar til os?

På Rundhøjskolen har vi nogle simple, men klare forventninger til vores 10. klasseelever:

 • Du skal have et personligt mål med at gå i 10. klasse
 • Du skal være åben og imødekommende, både over for personale og andre elever
 • Du skal udvise interesse for skolen og dine fag
 • Du møder hver dag - og til tiden
 • Du deltager aktivt i timerne, samarbejder og laver lektier
 • Du har ambitioner og er motiveret for uddannelse (men har måske brug for hjælp til at holde fokus)

Derudover gælder vores ordensregler.

 

ESAA 10. klasse

Har du et særligt idrætstalent, har du på Rundhøjskolen mulighed for at pleje talentet, samtidig med at du passer din skolegang i 10. klasse. Vi er nemlig også ESAA-skole.

Dit skoleskema bliver tilrettelagt sådan, at du kan morgentræne tirsdag og torsdag morgen. I vores eksempel på skoleskema ligger din morgentræning i de timer, hvor de øvrige 10. klasse-elever har Boost. 

Som ESAA-10. klasse-elev får du også en ugentlig ESAA-tema-time (fremgår ikke af skema-eksemplet).

For at blive ESAA-10. klasse-elev skal du søge om en sportslig godkendelse hos ESAA senest slutningen af januar (se præcis dato på ESAA's hjemmeside). Når du på optagelse.dk søger om 10. klasse på Rundhøjskolen, skal du sætte kryds i 'Idrætstalentklasse - ESAA'.

 

Læs også