Indskrivningen til skolestart i 2021 er overstået. Vi har i starten af april skrevet til alle forældre med børn, der skal starte i 0. klasse på Rundhøjskolen i august. Vi glæder os til samarbejdet og til at se børn og forældre til vores besøgsdage og fyraftensmøde. 

I maj har vi tilrettelagt to besøgsdage for vores kommende skolestartere, hvor forældre naturligvis også er mere end velkomne: fredag den 7. maj og mandag den 17. maj – begge dage fra kl. 9.30-11.
Vi har sendt invitation til børnehaverne og håber, at enten pædagoger fra børnehaverne eller forældrene vil komme og deltage sammen med jeres barn.

Tirsdag den 8. juni kl. 16.30-18 holder vi fyraftensmøde for både skolestartere og forældre. På programmet har vi praktiske oplysninger til forældrene – og leg for børnene. På grund af corona-restriktionerne har vi ikke kunnet invitere til indskrivningsarrangement, som vi plejer. Vi udleverer derfor vores Rundhøj-trænings-t-shirts til infomødet i stedet 😃.

.............................................................................................

Børn begynder i skole i det år, de fylder seks. Er dit barn født i 2015, skal du derfor indskrive det til skolestart i 0. klasse i 2021 nu - og inden 6. januar 2021. Det samme gælder, hvis dit barn er skolegangsudsat og født i 2014. 

På Rundhøjskolen glæder vi os til at tage imod dit barn. Du kan læse mere om skole og vores tilgang til læring og dannelse her på hjemmesiden. 
Denne side er god at starte på 😊.

Første officielle skoledag efter sommerferien i 2021 er mandag den 9. august: Mødetid for nye 0. klasse-elever er kl. 9. Der er mulighed for at starte i SFO allerede fra mandag den 2. august. 

 

INFORMATIONSMØDE 

Tirsdag den 20. oktober 2020 kl. 16.30-18 holdt vi for alle interesserede et informationsmøde om Rundhøjskolen og skolestart i 2021. Her gav skolens ledelse forældrene en introduktion til Rundhøjskolen, mens børnene legede og bevægede sig. Derudover kunne børn og forældre møde vores børnehaveklasseledere og se klasselokalerne og SFO'en. 

 

INDSKRIVNING FOREGÅR DIGITALT

Du kan indskrive dit barn til skolegang (og SFO) elektronisk via borger.dk fra 5. oktober 2020 og frem til nytår. Kommunen sender nærmer information til dig via e-Boks. Skulle du være uheldig at misse tidsfristen, skal du henvende dig på skolen.
Læs mere om indskrivning på borger.dk og på aarhus.dk 
Skriv dit barn op til skolestart nu

 

INDSKRIVNINGSARRANGEMENT 

Nu om dage foregår indskrivningen digitalt. Men for mange børn er det en stor oplevelse at komme op på skolen og "melde sig ind". Derfor holder vi et indskrivningsarrangement på skolen. Her får børnene deres helt egen Rundhøj-t-shirt, de kan sige hej til deres kommende skolekammerater, og I får mulighed for at møde børnehaveklasselederne. Der er derfor al mulig grund til at komme til vores indskrivningsarrangementet.
Vi har på grund af corona aflyst arrangementet.

 

BOR I UDEN FOR RUNDHØJSKOLENS DISTRIKT?

Vi sender invitationer om skolestart og vores informationsmøder til alle børn og deres forældre i vores skoledistrikt. Bor I uden for skolens distrikt, og ønsker I at modtage informationer fra Rundhøjskolen om skolestart, så send os en mail på run@mbu.aarhus.dk.

 

SEKS ÅR, MEN IKKE HELT KLAR TIL SKOLE? 

Er du i tvivl, om dit barn er parat til at starte i skole, skal du tale med personalet i børnehaven. Sammen har I det bedste billede af, hvordan dit barn vil klare sig.

Hvis I når frem til, at det er bedst for dit barn at vente et år, så kontakt os. Formelt set er det nemlig skolelederen, der skal give lov til at skoleudsætte - med henvisning til dit barns udvikling. Når du har talt med vores skoleleder Lotte Søndergaard, skal du i indskrivningsperioden indtaste dette i 'indskrivningssystemet'.

 

LÆS MERE OM OVERGANGEN FRA BØRNEHAVE TIL SKOLE

Det er en vigtig tid for et barn, når det skal gå fra at være børnehavebarn til at starte i skole og SFO. På den ene side er overgangen forbundet med spænding og en smule uro i maven for både barn og forældre. På den anden side er det en tid, som byder på høje forventninger og på mange muligheder for at udvikle sig. Det er vi naturligvis opmærksomme på, og vi har en stribe arrangementer og aktiviteter, der sikrer en tryg skolestart.
Læs mere

 

VI HAR DE MEST TILFREDSE FORÆLDRE

Ni ud af ti vores forældre er tilfredse med Rundhøjskolen. Faktisk er vi den folkeskole i Aarhus, hvor forældrene samlet set er mest tilfredse! Det er nogle af resultaterne af en stor brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik i 2020 har lavet for Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeret.
Læs resultaterne af undersøgelsen