Gå til hovedindhold

Byggeprojekt

Elevtallet stiger, og både skole og klub har allerede nu brug for mere plads. Derfor tog vi i starten af 2023 hul på et anlægsprojekt, der skal udvide antallet af kvadratmeter på matriklen.

Luftfoto af Rundhøjskolen fra juni 2021
 • Læs op

Indhold

  Skolens elevtal har været stigende de senere år. Samtidig viser prognoser, at der også i de kommende år bliver flere børn og unge i skolens distrikt. Derfor skød Børn og Unge i starten af 2023 gang i et anlægsprojekt, der skal udvide antallet af kvadratmeter til både undervisning og fritid.

  Efter flere styregruppemøder og med input fra tre workshops med både medarbejdere og ledere fra skole og klub kunne projektstyregruppen i oktober 2023 sætte sidste punktum i udviklingsplanen. Nu kan der sendes en ansøgning om anlægsbevilling afsted til byrådet om et projekt, der både skal gøre skolen 13 lokaler større og samtidig sikre flere faglokaler via ombygning af eksisterende lokaler samt sikre fritids- og ungdomsklubben mere end 100 kvadratmeter ekstra. Ud over ansøgningen til byrådet skal der tilknyttes en totalrådgiver, som får til opgave at udarbejde en tidsplan for udbud og udførelse. Derudover kan det mere konkrete tegnearbejde gå i gang.

   

  Udviklingsplan

  Udviklingsplanen er både en beskrivelse af de pladsmæssige behov og en beskrivelse af det, der skal til for at løse behovet. Planen er blevet til efter flere møder i styregruppen, herunder to studieture til to andre skoler i Aarhus, og tre workshops i foråret 2023 med aktiv deltagelse af medarbejdere og ledere fra skolens undervisningsdel og SFO samt klubben.

  Se udviklingsplanen

   

  Projektgrundlag

  I udviklingsplanen beskrives projektgrundlaget, som kan koges ned til følgende:

  • Skolen har aktuelt kapacitet til 27 klasser og 3 SFO-hold. Fremover skal skolen have kapacitet svarende til 34 lokaler til undervisning og SFO-kapacitet til 8 SFO-hold.
  • Der skal via ombygning etableres yderligere 1 billedkunstlokale og 1 naturfagslokale, mens faglokalet til håndværk og design skal moderniseres. Derudover skal et lokale omdannes til musiklokale.
   Skolen vil herefter samlet have 2 billedkunstlokaler, 2 naturfagslokaler, 2 natur/teknologilokaler, 1 håndværk og design-lokale og 2 musiklokaler.
  • Opførelse af ekstra toiletter og garderobefaciliteter (minimum 1 toilet pr. klasse for de ældste elever og 1,5 toilet pr. 15 elever for de mindste elever).
  • Udvidelse af kapacitet til fritids- og ungdomsklub - fra 213 kvadratmeter til cirka 326 kvadratmeter.

   

  Indsatser

  I udviklingsplanen er der lagt vægt på at skabe afdelinger i tydeligt definerede områder af skolen for at kunne præge læringsmiljøet ude og inde, så det endnu bedre understøtter elevernes udviklingstrin:

  • De yngste klasser tænkes placeret i de første tre sidegange, altså A-, B- og C-gangene, i tilknytning til SFO. SFO får med byggeprojektet mere "egen plads", dvs. lokaler, som ikke også skal fungere som undervisningslokaler. I praksis betyder det, at fire af de eksisterende undervisningslokaler inddrages til fritidsbrug.
  • De mellemste klasser får ifølge planen til huse i de to sidste sidegange, altså D- og E-gangen - i tilknytning til klubben/ungdomsskolen. Ønskescenariet er en tilbygning, der binder D- og E-gangene sammen - ligesom B- og C-gangen er forbundet.
  • De ældste klasser får ifølge planen plads i en tilbygning, som umiddelbart vurderes bedst placeret i forbindelse med skolegårdsmiljøet og idrætsramblaen (den runde, hvide overdækning i skolegården). Begge rummer et stort potentiale i forhold til at blive gentænkt og aktiveret på ny. Fra skolens side er der udtrykt et stort ønske om, at nybyggeriet kobles til det eksisterende byggeri.

   

  Projektdeltagere

  Med i projektet er Ung i Aarhus/Klubben Rundhøj og Rundhøjskolen, herunder Rundhøjskolens SFO. Undervejs involveres medarbejdere, børn, unge og forældre for at sikre input til den bedst mulige løsning.

  Projektstyregruppen består af:

  • Mads Neergaard Jacobsen, skoleleder, Rundhøjskolen
  • Klaus Juul Sørensen, administrationsleder, Holme-Rundhøj
  • Sanne Kamp Jønsson, pædagogisk leder, Klubben Rundhøj
  • Helle Halby Spjeldnæs, projektleder, Økonomi og Admin., Børn og Unge
  • Malene Wiese Madsen, formand for skolebestyrelsen
  • Dorte Alber, ekstern projektleder, NERD architects

   

  Hvad er der sket indtil nu - og hvad skal der ske?

  • 22. februar 2023
   Projektstyregruppen holder sit første officielle møde:
   Gennemgang af projektgrundlag, herunder drøftelse af elevtalsprognose for Rundhøjskolen, som skolen selv finder lidt for optimistisk.
   Udarbejdelse af interessentanalyse og fælles planlægning af proces.

  • 8. marts 2023
   Udvidet projektstyregruppemøde - ud over projektstyregruppen deltog ledelserne fra skole, SFO og UngiAarhus/klub samt repræsentanter fra NERD architects og skolebestyrelsen:
   Gennemgang af projektgrundlag og procesplan, deltagernes ønsker samt målsætninger og pejlemærker for projektet.

  • 21. marts 2023
   Workshop 1 for skolens, SFO'ens og klubbens ledelse og medarbejdere.
   Præsentation af og fokus på en helhedsorienteret og fælles tilgang til projektet. Samle input fra ledelse og medarbejdere til, hvad der skal være de overordnede pejlemærker og mål for projektets indhold: Hvad er ønskerne til fremtidige læringsmiljøer, samarbejder og praksis? - og ikke så meget fokus på konkrete løsninger; hvad og hvor osv.
  Forrige Næste
  • 12. april 2023
   Projektstyregruppemøde: Opsamling på workshop 1 og drøftelse af strategier for NERD Architects udarbejdelse af scenarier for udbygning.

  • 10. maj 2023
   Projektstyregruppe på besøg på Virupskolen og Lystrup Skole for at se eksempler på velfungerende miljøer, som undervisning og fritid er fælles om.
   Projektstyregruppemøde: Drøftelse af forskellige scenarier for udbygning og planlægning af workshop 2.

  Forrige Næste
  • 16. maj 2023
   Workshop 2: Præsentation af to scenarier for udbygning - drøftelse af fordele og ulemper
  Forrige Næste
  • 31. maj 2023
   Projektstyregruppemøde: Drøftelse af input fra workshop 2 og planlægning af workshop 3.

  • 6. juni 2023
   Workshop 3: Drøftelse af muligt scenarie og principper for den fysiske indretning.
  Forrige Næste
  • 7. juni 2023
   Børn og Unge udsender ny prognose for skolernes elevtalsudvikling de kommende år. Rundhøjskolens tal er nedjusteret og ser nu, også efter skolens egen overbevisning, mere realistiske ud. Med udgangspunkt i de nye tal genberegner Børn og Unges bygningskontor behovet for udbygning.
  • 29. juni 2023
   Projektstyregruppemøde - status på genberegning af udbygningsbehov og input fra workshop 3.

  • 22. august 2023
   Projektstyregruppemøde - præsentation af nyt projektgrundlag efter genberegning af udbygningsbehov og drøftelse af videre proces 

  • 26. september 2023
   Projektstyregruppemøde - gen-præsentation af projektgrundlag for styregruppens flere nye medlemmer (nu konstitueret skoleleder, ny pædagogisk leder i Klubben Rundhøj og ny repræsentant fra Økonomi og Administration i Børn og Unge) samt gennemgang af udviklingsplan.

  • 10. oktober 2023
   Projektstyregruppemøde - godkendelse af udviklingsplan

  • Formentlig forår 2024
   Politisk vedtagelse: Ansøgning om anlægsbevilling til byrådets godkendelse

  Læs om Rundhøjskolens arkitektur

  Sidst opdateret: 1. februar 2024
  Sidst opdateret: 1. februar 2024