Gå til hovedindhold

1.-3. klasse

I 1.-3. klasse ligger vores faglige fokus især omkring de grundlæggende færdigheder inden for læsning, matematik og naturfag. Det handler om, at børnene udvikler gode vaner for skolearbejdet.

I 1.-3. klasse ligger vores faglige fokus især omkring de grundlæggende færdigheder inden for læsning, matematik og naturfag.
 • Læs op

Indhold

  Fokus

  Lærere og pædagoger fortsætter i 1.-3. klasse samarbejdet om at skabe en helhed i børnenes hverdag, gøre dem kompetente inden for det nye fællesskab i skolen og være en del af et læringsmiljø. Struktur og forudsigelighed er fortsat vigtig og medvirkende til at give børnene den nødvendige tryghed til at lære.  

   

  Fag 

  Det faglige fokus ligger især omkring de grundlæggende færdigheder inden for læsning, matematik og naturfag. Dit barn modtager fra 1. klasse undervisning i dansk, matematik, engelsk, kristendomskundskab, natur/teknik, idræt, musik, billedkunst og fra 3. klasse også historie. 

  På Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal EMU kan du læse mere om de forskellige fag.

  I 1.-4. klasse er børnene desuden en del af ESAA Kids, vores særlige idrætsundervisning. Derudover er det som idrætsskole naturligt for lærere og pædagoger også at inddrage bevægelse i fagene. 

   

  Tilgang 

  Vi arbejder systematisk med at sikre dit barns faglige udvikling. En gang om året holder vores lærere og pædagoger en læsekonference med ledelsen og de lærere på skolen, som er uddannet til at fungere som faglige vejledere for kollegerne. Sammen drøfter de elevernes udvikling i fagene – ud fra egne observationer, samtaler med eleverne og test. Og de planlægger, hvad der skal til for at sikre fortsat udvikling blandt alle eleverne. Derudover laver lærere og vejledere en opfølgning kort tid før sommerferien. 

   

  Læseindsatser 

  Læsning fylder meget i alle fag. Derfor gør vi alt for at sikre, at dit barn får den rette hjælp til at udvikle sine læsekompetencer. Vi tester som en del af vores løbende evaluering. Eleverne oplever det oftest som små opgaver, der tager 4-8 minutter at udføre. 

  Rundhøjskolens læseindsats har fået positiv opmærksomhed fra Undervisningsministeriet, Nationalt Videncenter for Læsning m.fl. på grund vores systematiske tilgang til læseundervisningen og opfølgning på elevernes udvikling. 

  Alle elever i 0.-9. klasse har i løbet af skoleåret fire læsebånd af hver fire uger. Her arbejder eleverne fokuseret med læsning. I 0.-3. klasse handler læsetræningen om at få automatiseret læsningen, så den flytter sig: fra den besværlige lydstavning og søgende genkendelse af hvert enkelt ord, til en genkendelse, hvor eleverne bare kigger på ordet for at genkende det. 

  1. klasse

  I 1. klasse foretager vi halvvejs inde i skoleåret en ordlæseprøve og sætningslæseprøve blandt eleverne. Med ordlæseprøven undersøger vi klassens og den enkelte elevs afkodning og ordforståelse. Med sætningslæseprøven undersøger vi klassens og den enkeltes udvikling i sætningslæsning.  

  To gange i løbet af skoleåret i 1. klasse foretager vi en ordblinde-risikotest blandt eleverne.  

  2. og 3. klasse

  For at få et godt datagrundlag til vores opfølgning på den enkelte elev gennemfører vi hvert forår i 2.-8. klasse den nationale test i dansk, læsning. Den nationale test test kortlægger den enkelte elevs afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse.  

  I 2. og 3. klasse tester vi efter jul elevernes staveudvikling og grammatik-kunnen. 

  Vi slutter 2. klasse af den obligatoriske DVO-test (udviklet af Dansk Videnscenter for Ordblindhed). Her screener vi elevernes kobling af lyde og bogstaver, og opdager vi udfordringer, hjælper vi eleven på rette vej i 3. klasse. Vores mål er, at ingen elev må forlade 3. klassetrin uden enten at være automatiseret læser eller være udredt og hjulpet på vej med en handleplan. 

   

  Hvis dit barn er i læsevaskeligheder 

  Hvis dit barn klarer sig dårligere end forventet, vil vores læsevejleder typisk undersøge barnet nærmere med en læsetest samt elevens måde at skrive på. Måske handler det om manglende læsetræning – eller om ordblindhed. Formålet med at teste videre er at finde ud af, hvordan vi bedst kan støtte dit barn. Barnet kan for eksempel komme på et mindre hold, få et VAKS-kursus, sprogstøtte eller i 1. klasse et bogstavkursus. VAKS står for Vælg Af Kodnings Strategi og er et læsetræningssystem for elever med massive læse- og stavevanskeligheder. 

  Hvis vi i løbet af 3. klasse konstaterer, at dit barn er ordblind, stiller vi en computer (it-rygsæk) til rådighed. Med et it-hjælpemiddel kan dit barn være med i undervisningen på lige fod med sine klassekammerater.  

  Læsevejlederen viser dit barn, hvordan det bruger forskellige læse- og skriveprogrammer. Dit barns lærere får også vejledning i, hvordan de integrerer it-rygsækken i alle fag og støtter barnets fortsatte udvikling. Som forælder bliver du inviteret til et møde med læsevejlederen, hvor dit barn viser, hvordan det bruger it-rygsækken.  

  Opstår der udfordringer undervejs med brugen af computeren, eller hvis læseudviklingen går i stå, kan kommunens læsekonsulent inddrages. Og måske vil dit barn blive tilbudt et forløb på skolen, hvor en konsulent fra Kompetencecenter for Læsning sammen med lærerteamet hjælper dit barn. 

   

  Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse 

  Din rolle som forælder til et barn i 0.-3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang og læring. Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.   

  Sidst opdateret: 27. november 2023
  Sidst opdateret: 27. november 2023