Gå til hovedindhold

4.-6. klasse

I 4.-6. klasse balancerer undervisningen mellem det trygge og nære for barnet til en mere målrettet faglig og personlig progression for den unge.

I 4.-6. klasse balancerer undervisningen mellem det trygge og nære for barnet til en mere målrettet faglig og personlig progression for den unge.
 • Læs op

Indhold

  Fokus 

  Fokus i 4.-6. klasse er at fastholde de rammer, som støtter understøtter trivsel og læring i skolen. I 4.-6. klasse kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere hos barnet. 

   

  Fag 

  I 4. klasse har eleverne mange af de samme fag som i 3. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene håndværk og design og svømning.  I 5. klasse bliver dit barn introduceret til tysk, og i 6. klasse kommer madkundskab på skoleskemaet. 

  På Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal EMU kan du læse mere om de forskellige fag 

  I 4. klasse er børnene desuden en del af ESAA Kids, vores særlige idrætsundervisning for 1.-4. klasse. I 5. og 6. klasse er børnene en del af ESAA Young, vores særlige idrætsundervisning for 5.-7. klasse. Derudover er det som idrætsskole naturligt for lærere og pædagoger også at inddrage bevægelse i fagene. 

   

  Tilgang 

  Vi arbejder systematisk med at sikre dit barns faglige udvikling. En gang om året holder vores lærere og pædagoger en læseskonference med ledelsen og de lærere på skolen, som er uddannet til at fungere som faglige vejledere for kollegerne. Sammen drøfter de elevernes udvikling i fagene – ud fra egne observationer, samtaler med eleverne og test. Og de planlægger, hvad der skal til for at sikre fortsat udvikling blandt alle eleverne. Derudover laver lærere og vejledere en opfølgning kort tid før sommerferien. 

   

  Læseindsatser 

  Læsning fylder meget i alle fag. Derfor gør vi alt for at sikre, at dit barn får den rette hjælp til at udvikle sine læsekompetencer. Læseundervisningen ændrer karakter – fra at lære at læse, til at læse for at lære. Vi har i undervisningen stor fokus på læseforståelse og dét at være en aktiv læser i fagenes forskellige teksttyper. 

  Rundhøjskolens læseindsats har fået positiv opmærksomhed fra Undervisningsministeriet, Nationalt Videncenter for Læsning m.fl. på grund vores systematiske tilgang til læseundervisningen og opfølgning på elevernes udvikling. 

  Alle elever i 0.-9. klasse har i løbet af skoleåret fire læsebånd af hver fire uger. Her arbejder eleverne fokuseret med læsning. I 4.-6. klasse handler læsetræningen om at øge læseforståelsen i alle fag. 

  For at få et godt datagrundlag til vores opfølgning på den enkelte elevs udvikling gennemfører vi hvert forår i 2.-8. klasse den nationale test i dansk, læsning. Den nationale test kortlægger den enkelte elevs afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse 

  I 4., 5. og 6. klasse tester vi efter jul desuden elevernes staveudvikling og grammatik-kunnen. 

  Hvis lærere og læsevejleder vurderer, at der er behov for at undersøge enkelte elever nærmere, har vi på hylden en ordblindetest. Testen har til formål at afdække, om en elev er i risiko for ordblindhed. 

   

  Hvis dit barn er i læsevanskeligheder 

  Hvis dit barn klarer sig dårligere end forventet, vil vores læsevejleder typisk undersøge barnet nærmere med en læsetest samt elevens måde at skrive på. Måske handler det om manglende læsetræning – eller om ordblindhed. Formålet med at teste videre er at finde ud af, hvordan vi bedst kan støtte dit barn. Barnet kan for eksempel komme på et mindre hold, få et VAKS-kursus eller sprogstøtte. VAKS står for Vælg AfKodningsStrategi og er et læsetræningssystem for elever med massive læse- og stavevanskeligheder. 

  Hvis vi konstaterer, at dit barn er ordblind, stiller vi en computer (it-rygsæk) til rådighed. Med et it-hjælpemiddel kan dit barn være med i undervisningen på lige fod med sine klassekammerater.  

  Læsevejlederen viser dit barn, hvordan det bruger forskellige læse- og skriveprogrammer. Dit barns lærere får også vejledning i, hvordan de integrerer it-rygsækken i alle fag og støtter barnets fortsatte udvikling. Som forælder bliver du inviteret til et møde med læsevejlederen, hvor dit barn viser, hvordan det bruger it-rygsækken.  

  Opstår der udfordringer undervejs med brugen af computeren, eller hvis læseudviklingen går i stå, kan kommunens læsekonsulent inddrages. Og måske vil dit barn blive tilbudt et ti uger langt forløb med Kompetencecenter for Læsning.   

   

  Din rolle som forælder til et barn i 4.-6. klasse

  I 4.-6. klasse handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats. 

  Sidst opdateret: 27. november 2023
  Sidst opdateret: 27. november 2023