Gå til hovedindhold

7.-9. klasse

Fokus i 7.-9. klasse er faglig fordybelse og forberedelse til videre uddannelse. Skoledagen bliver længere, og vi forventer mere forberedelse og et større fagligt overblik hos de unge.

Fokus i 7.-9. klasse er faglig fordybelse og forberedelse til videre uddannelse. Skoledagen bliver længere, og vi forventer mere forberedelse og et større fagligt overblik hos de unge.
 • Læs op

Indhold

  7.-9. klasse kaldes også udskolingen og er det sidste ”kapitel” i grundskolen. Det 7. klassetrin er det klassetrin, hvor der sker flest ændringer i dit barns undervisning.  

   

  Fokus 

  Fokus i 7.-9. klasse er faglig fordybelse og forberedelse til videre uddannelse. Skoledagen bliver længere, og vi forventer mere forberedelse og et større fagligt overblik hos de unge. Vi forventer, at de unge er seriøse og tager ansvar for deres egen skolegang. Nogle gange skal de mindes om det af både forældre og lærere, hvilket kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser. 

   

  Fag 

  Når dit barn starter i 7. klasse, er det samtidig starten på udskolingen og en række nye naturfaglige fag samt et spændende valgfag. Her bliver eleverne undervist i geografi, biologi og fysik/kemi, men det betyder også, at eleverne stopper med at have natur/teknik, kristendomskundskab, musik og billedkunst.  

  På Børne- og Undervisningsministeriets digitale læringsportal EMU kan du læse mere om de forskellige fag.   

  I 7. klasse er børnene desuden en del af ESAA Young, vores særlige idrætsundervisning for 5.-7. klasse. I 8. klasse er børnene en del af ESAA Youth, vores særlige idrætsundervisning for 8. klasse. Derudover er det som idrætsskole naturligt for lærere og pædagoger også at inddrage bevægelse i fagene. 

   

  Tilgang 

  Vi arbejder systematisk med at sikre dit barns faglige udvikling. En gang om året holder vores lærere og pædagoger en læsekonference med ledelsen og de lærere på skolen, som er uddannet til at fungere som faglige vejledere for kollegerne. Sammen drøfter de elevernes udvikling i fagene – ud fra egne observationer, samtaler med eleverne og test. Og de planlægger, hvad der skal til for at sikre fortsat udvikling blandt alle eleverne. Derudover laver lærere og vejledere en opfølgning kort tid før sommerferien. 

  Arbejdet med elevernes uddannelsesparathedsvurdering (UPV) har et helt særligt fokus på de ældste klassetrin. Vi arbejder for, at eleverne fastholdes i uddannelse efter folkeskolen, og at eleverne vælger den ungdomsuddannelse, der passer til den enkelte elevs kompetencer, potentiale og drømme.

  For de elever, der i 8. klasse erklæres for ikke-uddannelsesparate (IUP) starter skolen og UU-vejlederen et samarbejde op med forældrene og eleven med det formål, at eleven i løbet af udskolingsforløbet opnår at blive erklæret uddannelsesparat (UPV).

   

  Læseindsatser 

  Læsning fylder meget i alle fag. Derfor gør vi alt for at sikre, at dit barn får den rette hjælp til at udvikle sine læsekompetencer.  

  Rundhøjskolens læseindsats har fået positiv opmærksomhed fra Undervisningsministeriet, Nationalt Videncenter for Læsning m.fl. på grund vores systematiske tilgang til læseundervisningen og opfølgning på elevernes udvikling. 

  Alle elever i 0.-9. klasse har i løbet af skoleåret fire læsebånd af hver fire uger. Her arbejder eleverne fokuseret med læsning. I 7.-9. klasse handler læsetræningen om at gøre eleverne mere selvstændige i forhold til at bruge de forskellige læsestrategier og at øge genrekendskabet. 

  For at få et godt datagrundlag til vores opfølgning på den enkelte elev gennemfører vi hvert efterår i 2.-8. klasse den frivillige nationale test i dansk, læsning. Derudover får eleverne i 8. klasse i foråret den obligatoriske nationale test. Både den frivillige og obligatoriske test kortlægger den enkelte elevs afkodning, sprogforståelse og tekstforståelse.  

  Derudover tester vi i 7., 8. og 9. klasse umiddelbart efter skoleårets start elevernes tekstforståelse og efter jul deres staveudvikling og grammatik-kunnen.  

   

  Hvis dit barn er i læsevanskeligheder 

  Hvis dit barn klarer sig dårligere end forventet, vil vores læsevejleder typisk undersøge barnet nærmere med en læsetest samt elevens måde at skrive på. Måske handler det om manglende læsetræning – eller om ordblindhed. Formålet med at teste videre er at finde ud af, hvordan vi bedst kan støtte dit barn. Barnet kan for eksempel komme på et mindre hold, få et VAKS-kursus eller sprogstøtte. VAKS står for Vælg AfKodningsStrategi og er et læsetræningssystem for elever med massive læse- og stavevanskeligheder. 

  Hvis vi konstaterer, at dit barn er ordblind, stiller vi en computer (it-rygsæk) til rådighed. Med et it-hjælpemiddel kan dit barn være med i undervisningen på lige fod med sine klassekammerater.  

  Læsevejlederen viser dit barn, hvordan det bruger forskellige læse- og skriveprogrammer. Dit barns lærere får også vejledning i, hvordan de integrerer it-rygsækken i alle fag og støtter barnets fortsatte udvikling. Som forælder bliver du inviteret til et møde med læsevejlederen, hvor dit barn viser, hvordan det bruger it-rygsækken.  

  Opstår der udfordringer undervejs med brugen af computeren, eller hvis læseudviklingen går i stå, kan kommunens læsekonsulent inddrages. Og måske vil dit barn blive tilbudt et ti uger langt forløb med Kompetencecenter for Læsning.   

   

  Din rolle som forælder til et barn i 7.-9. klasse

  I 7.-9. klasse består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv. Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser. Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen. Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år. 

  Sidst opdateret: 27. november 2023
  Sidst opdateret: 27. november 2023