Det overordnede mål i Rundhøjprojektet var at skabe lige deltagelsesmuligheder for elever i læsevanskeligheder (herunder ordblinde) på Rundhøjskolen ved at understøtte en kapacitetsopbygning af ledelse, læsevejledere og lærere. Vi ville med andre ord styrke ledelse, medarbejdere og vores organisations evne til at finde og ruste elever i læsevanskeligheder - og styrke lærernes arbejde med at skabe gode skriftsprogsmiljøer. 

I det tre-årige Rundhøjprojekt blev målgruppen defineret til 7.-10. klasse. Ved siden af projektet valgte vi dog internt på Rundhøjskolen allerede efter det første år at udbrede fokus til alle elevers læsning i alle fag.