Gå til hovedindhold

Tiltag i Rundhøjprojektet

Efterhånden som projektet skred frem, blev listen over indsatser og tiltag længere. Her kan du se en samlet oversigt.

 • Læs op

Indhold

  I løbet af Rundhøjprojektets levetid blev der løbende "bygget på" med indsatser og tiltag, der både skulle bidrage til at skabe lige deltagelsesmuligheder for elever i læsevanskeligheder (herunder ordblinde) på Rundhøjskolen og styrke ledelse, medarbejdere og organisationens evne til at finde og ruste elever i læsevanskeligheder.

  Skolen

  • Skolen har nu en læsehandleplan og en testoversigt
  • Læsekonferencer på alle årgange med deltagelse af læsevejleder (som leder og strukturer møde og indhold), pædagogisk leder og årgangens primærlærere. Alle lærere skal deltage i mindst én konference om året
  • Procedurer for afvikling af de nationale test i læsning (også på særlige vilkår)
  • Læsehandleplan for specialklasserne på vej
  • Løbende møde mellem skoleleder og koordinerende læsevejleder
  • Procedurer for afvikling af folkeskolens prøver på særlige vilkår
  • Afklaring og procedurer for hvem der gør hvad – f.eks. når en elev testes ordblind
  • 4 læsebåndsforløb med fastlagte forskellige temaer, som involverer forskellige faglærere
  • Systematik omkring opsamling af elevernes faglige progression
  • Handleplaner for alle ordblinde elever
  • Forventning om evaluering efter igangsatte indsatser
  • Ledelsen rammesætter læseaktiviteter
  • Løbende proces-evaluering i form af spørgeskemaer, evaluering af læsebånd, interview af en gruppe forældre
  • Meget fokus på at konsolidere og at de tiltag, som er søsat fastholdes
  • Efter år 1 – flere lærere ønsker også tiltag på mellemtrinnet
  • De to første år deltog læsevejlederen i “boost”-timerne i 10. klasse (2 ugentlige lektioner i undervisningen eller i planlægningen af undervisningen) – det gør hun ikke på samme måde mere – nu er det tilbud om kurser i løbet af året
  • Lærerne har mindst en gang om året udfyldt et spørgeskema om projektet

  Læsevejledere/ressourcepersoner

  • Uddannelse af 2 nye læsevejledere - fra én læsevejleder til nu tre og en lærer fra støttecenteret i 0.-2. klasse
  • Oversigt over årets læsevejlederens aktiviteter – godkendt og prioriteret sammen med ledelsen
  • År 3 har det nye læsevejlederteam regelmæssige sparringsmøder med erfaringsudveksling
  • Afvikler individuelle test som en del af læsekonferenceforberedelsen
  • Ordblindetest og efterfølgende information til forældre og lærere
  • Afvikler elevkurser – intro til LST, fortsætterkurser, LST til FP9 og FP10
  • Sparring med lærerteam
  • Mulighed for co-teaching
  • Oplæg forud for læsebånd og opsamling på evaluering
  • Kurser i LST, læseforståelsesstrategier og andre læsefaglige emner for alle lærere
  • Aktionslæring med årgangsteamet omkring faglig læsning – i sammenhæng med oplæg

  Lærere

  • Alle lærere deltager i mindst én læsekonference om året. Alle faglærere får en oversigt over årgangens elever i læsevanskeligheder samt teamets aftaler og mål
  • Afvikler klassetest i læsning og stavning efter testplan
  • Samarbejde om at afvikle læsebånd på årgangen
  • En synlig indsats og fokus på at alle lærere har et sprog for at tale om læsning
  • Kontakt med forældrene

  Elever

  • Kender de andre ordblinde i klassen og på årgangen
  • Kurser i LST og gode strategier for ordblinde
  • Særlige kurser op mod de skriftlige forprøver i november og prøverne i maj
  • Individuelle handleplaner
  • Læringssamtaler om testresultater
  • Oplæg for klasserne om ordblindhed
  • Kender nu ”læsedamen” og it-vejlederen
  • Test ved skolestart af nye elever i 8. ESAA-klasser (idrætstalentklasser på 8. årgang) og 10. klasser – i 10. klasse individuelle samtaler på baggrund af testene

  Forældrene

  • Forældremøder for ordblindes forældre
  • Skriftlig vejledning til, hvordan forældrene kan hjælpe i overgangen til ungdomsuddannelse
  • Artikler i ”Rundologien” – skolens forældreblad
  • Møde, evt. med deltagelse af læsevejleder i forbindelse med ordblindetest
  • Forsøg på mellemtrinnet med deltagelse af læsevejleder i én årlig skole/hjemsamtale
  • På vej – netværksmøder for ordblinde elevers forældre

  I Aarhus og i Danmark

  Sidst opdateret: 27. november 2023