På Rundhøjskolen har vores skolebestyrelse et godt og velfungerende samarbejde med det mål at skabe det bedst mulige skoleliv for skolens elever og skabe rammerne for det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og skolens ledelse. 

Dét laver skolebestyrelsen

Rundhøjskolens skolebestyrelse holder møde ti gange om året og har indflydelse på alle områder, der vedrører skolens virksomhed inden for rammerne af folkeskoleloven og kommunens styrelsesvedtægt. 

Skolebestyrelsen har en række pålagte opgaver ifølge folkeskoleloven og skal gennem principper sætte retning for skolen virksomhed. 
Læs om skolebestyrelsens kompetencer.

Principper på Rundhøjskolen

Læs skolens principper (pdf)

Skolebestyrelsens medlemmer

Skolebestyrelsen består af forældrevalgte medlemmer og repræsentanter fra ledelsen, medarbejderne og elevrådet. 
Se medlemmerne af skolebestyrelsen

Forretningsorden

Læs skolebestyrelsens forretningsorden (pdf) 

Referater

Læs referater fra skolebestyrelsens møder

Årsberetning

Læs skolebestyrelsens årsberetning 2021-2022 (pdf)
Læs skolebestyrelsens årsberetning 2020-2021 (pdf)

Læs mere på aarhus.dk

Læs om skolebestyrelse og SFO-forældreråd på aarhus.dk