Se konkret information om skolestart i 2021 

 

Det er en vigtig tid for et barn, når det skal gå fra at være børnehavebarn til at starte i skole og SFO. Overgangen er på den ene side forbundet med spænding og en smule uro i maven for både barn og forældre. På den anden side er det en tid, som byder på høje forventninger og på mange muligheder for at udvikle sig.  

Det er vi naturligvis opmærksomme på: 

 • Vi ved, at børn, der har overvejende positive forventninger til skolen, typisk klarer overgang og skolestart bedre end børn, der er overvejende ængstelige for skolestarten. Derfor gør vi meget ud af at sikre børnenes tryghed i forhold til overgangen. Blandt andet ved at give børnene positive oplevelser i forhold til dét at komme på skolen.  
 • Vi ved også, at der er en direkte sammenhæng mellem forældrenes tryghed og børnenes trivsel. Derfor giver vi forældrene mulighed for dels at komme på skolen inden skolestart, dels lejlighed til at få information, om hvad de og deres børn kan forvente sig af samarbejdet.

 

MED BØRNEHAVEN PÅ BESØG PÅ SKOLEN 

Vores gode samarbejde med børnehaverne i Holme-Rundhøj er med til at sikre en tryg overgang: 

 • To gange om året inviterer vi dagtilbuddets børnehaver til legedage i skolens idrætshal og gymnastiksal.  
 • Vores yngste klasser inviterer børnehavebørnene på besøg i klasserne. Her får børnehavens børn lejlighed til at følge skolens yngre elever i noget af skoledagen. 
 • Før sommerferien og altså før skolestart mødes vores børnehaveklasseledere med børnehavernes pædagoger. Med udgangspunkt i børnehavernes dialoghjul får skolen et dækkende billede af de enkelte børns behov. 
 • I maj inviterer vi vores skolestartere til to besøgsdage med deres børnehaver og/eller forældre, hvor de er sammen med vores børnehaveklasseledere og -pædagoger i børnehaveklassernes lokaler og vores gymnastiksal. 

 

MED FORÆLDRENE PÅ BESØG PÅ SKOLEN

 • I efteråret inviterer vi alle interesserede børn og deres forældre til infomøde om skolestart på Rundhøjskolen. Her giver skolens ledelse forældrene en introduktion til Rundhøjskolen, mens børnene leger og bevæger sig i vores idrætshal. Derudover kan børn og forældre møde vores børnehaveklasseledere og se klasselokalerne og SFO'en. 
 • I slutningen af november holder vi et indskrivningsarrangement på skolen. Indskrivning foregår nu om dagen digitalt, men for mange børn er det en stor oplevelse at komme op på skolen og "melde sig ind". Børnene får deres helt egen Rundhøj-t-shirt, de kan sige hej til deres kommende skolekammerater, og I får mulighed for at møde børnehaveklasselederne.
 • I maj inviterer vi vores skolestartere til to besøgsdage med deres børnehaver og/eller forældre, hvor de er sammen med vores børnehaveklasseledere og -pædagoger i børnehaveklassernes lokaler og vores gymnastiksal. 
 • I juni inviterer vi vores skolestartere til fyraftensmøde med forældrene. Og i ugen op til skolestart i august står vores SFO klar med et særligt tilbud for de kommende 0. klasser, hvor de har mulighed for at lære hinanden og skolen at kende.

Se datoer og læs praktiske informationer om skolestart i 2021

 

HVAD KAN DU GØRE SOM FORÆLDER?

Som forælder kan du hjælpe dit barn godt på vej med skolestarten:

 • Tal positivt om det at gå i skole
 • Hav positive, men ikke for mange, forventninger til dit barns skolestart. Så er det også nemmere for dit barn at glæde sig.
 • Hvis du kan mærke en usikkerhed på dit barn før eller i forbindelse med skolestart, så fortæl om, hvordan du selv overvandt svære situationer, da du gik i skole. Det giver en tryghed for barnet, at man formentlig ikke er alene om de mange frustrationer.
 • Understøt børnehavens arbejde med fællesskab og selvhjulpenhed derhjemme.
 • Deltag, når vi inviterer til arrangementer på skolen frem mod skolestart, så dit barn lærer os lidt bedre at kende.
 • Besøg vores skolegård og legeplads på hverdage efter kl. 17 og i weekender.

Læs også Skole og Forældres gode råd til forældre om skolestart

 

SEKS ÅR, MEN IKKE HELT KLAR TIL SKOLE? 

Er du i tvivl, om dit barn er parat til at starte i skole, skal du tale med personalet i børnehaven. Sammen har I det bedste billede af, hvordan dit barn vil klare sig.

Hvis I når frem til, at det er bedst for dit barn at vente et år, så kontakt os. Formelt set er det nemlig skolelederen, der skal give lov til at skoleudsætte - med henvisning til dit barns udvikling. Når du har talt med vores indskolingsleder Thorbjørn Dahl eller skoleleder Lotte Søndergaard, skal du i indskrivningsperioden indtaste dette i 'indskrivningssystemet'.