Gå til hovedindhold

Idrætsskole

Vi er en almindelig folkeskole med det store plus, at vi også er idrætsskole: Vores elever har i gennemsnit en hel klokketimes idræt og bevægelse hver dag.

 • Læs op

Indhold

  Hvorfor? Fordi struktureret daglig motion, bevægelse og idræt øger indlæringsparatheden, koncentrationsevnen og fagligheden.

  11 argumenter for, at idræt og bevægelse i skolen er godt

  Argumenterne stammer fra Dansk Skoleidræts magasin “Idræt i Skolen”, som har angivet følgende kilder: Dansk Skoleidræts faktaark, Københavns Universitet: “Børn, unge og fysisk aktivitet - en konsensuskonference”, Dansk Skoleidræt: temahæfte om "Skolebørn og fysisk aktivitet", M.H. Nielsen: "The effect of classroom based physical acitivity on cognition and academic achievement", VIVE: "Elevernes opfattelse af skolen i folkeskolereformens tredje år. En kortlægning" og Chander og Tricot: "Mind Your Body".

  1 Eleverne bliver dygtigere

  Forskning viser, at fysisk aktivitet før, under og efter skole fremmer børn og unges faglige præstationer i skolen. Et nyere studie viser for eksempel, at de elever, der bevæger sig i løbet af matematiktimerne, forbedrer sig med 39 procent i en matematiktest i forhold til dem, der sidder stille. Giver man ydermere eleverne seks timers ekstra idræt om ugen oven i den aktive matematik, forbedrer elevernes deres matematikpræstation med hele 68 procent i forhold til gruppen, der fik almindelig matematikundervisning. Fysisk aktivitet forebygger fald i koncentrationsevnen og forlænger den samlede indlæringsperiode.

  2 Eleverne får et bedre fysisk helbred

  Fysisk aktivitet har en positiv effekt på muskel- og knoglestyrke, kredsløb, kropsvægt, stofskifte og kondital. Samtidig forebygger fysisk aktivitet en række sygdomme, blandt andet hjerte-kar-sygdomme, diabetes og kræft.

  3 Det er aldrig spild af tid

  Et studie viser, at selv når der tages tid fra boglig undervisning til fordel for fysisk aktivitet, sker det ikke på bekostning af børn og unges præstation i skolen.

  4 Eleverne husker og forstår stoffet bedre

  Studier har vist, at fysisk aktivitet forbedrer børns kort- og langtidshukommelse. Når man bruger kroppen i forbindelse med undervisningen, beriges den med indkodning, der sker i hjernen, med kropslige erfaringer og sanser, hvilket gør, at eleverne husker og forstår stoffet bedre. Forskerne taler om "embodiment" i forbindelse med den styrkede læringsproces.

  5 Eleverne får bedre mental sundhed

  Fysisk aktivitet kan understøtte elevens selvopfattelse og skabe øget selvtillid og selvværd. Samtidig forebygger det depression og stress på både kort og langt sigt.

  6 Lærerne kan se, det virker

  Næsten 80 procent af lærerne mente i 2016, at motion og bevægelse i undervisningen (i varierende grad) har en positiv effekt på elevernes læring.

  7 Eleverne får en bedre motorik

  Fysisk aktivitet medfører øget koordinationsevne og motorisk bevidsthed, og den motoriske kontrol, for eksempel koordination og balance, styrkes bedst under opvæksten. God motorik er en forudsætning for at deltage i en række sociale sammenhænge og gavner desuden børn og unges tankeproces (kognition) og præstation i skolen.

  8 Eleverne synes, det er en god idé

  Følgeforskningen på folkeskolereformen viser, at tre ud af fire elever kan lide at være fysisk aktive. Eleverne svarer desuden, at de oplever mindre larm i timerne, hvis læreren ofte inddrager motion og bevægelse i undervisningen.

  9 Elevernes forudsætninger for indlæring forbedres

  Studier viser, at fysisk aktivitet har en positiv effekt på de såkaldte “eksekutive funktioner”. Eksekutive funktioner dækker over forskellige kognitive egenskaber (som for eksempel arbejdshukommelse og evnen til at fokusere), der har vist sig at forudsige faglig præstation og succes i arbejdslivet bedre end IQ.

  10 Skoledagen bliver mere varieret

  Otte ud af ti elever i 5., 7. og 9. klasse finder skoledagen lidt eller alt for lang, viser en national kortlægning af elevernes oplevelse af skolen i skolereformens tredje år. Bevægelse er en måde at variere den lange skoledag på.

  11 Eleverne trives bedre sammen

  Idræt, leg og bevægelse kan engagere børn i nye relationer og venskaber og dermed forebygge mobning. Fysisk aktivitet, der tager højde for børn og unges forskelligartede baggrunde og forudsætninger, bidrager til at fremme social inklusion.

   

  God aktivitet i skolegården

   

  Idrætsundervisning i ny indpakning

  Vi kalder vores idrætstimer i 0.-9. klasse for ESAA Pre-KidsESAA KidsESAA Young og ESAA Teen. Vi tilrettelægger nemlig idrætsundervisningen på en anderledes og spændende måde i samarbejde med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus) og lokale idrætsforeninger. 

  Børnehaveklassen fungerer som et forberedende år, hvor skolens nye elever skal lære, hvad det vil sige at gå i skole. Det gælder selvfølgelig også med hensyn til idrætsundervisningen. På årgangen har vi med ESAA Pre-Kids en blød indflyvning til ESAA Kids, som eleverne får på skemaet i 1. klasse. 

  Vi arbejder i børnehaveklassen generelt med at skabe struktur og forudsigelighed, som er vigtig og medvirkende til at give børnene den nødvendige tryghed til at lære. Vi har ikke gæsteinstruktører, som vi har i ESAA Kids, ESAA Young og ESAA Teen, men vi arbejder alligevel på samme måde - og ønsker at gøre børnene fortrolige - med en undervisningsform, hvor vi i forløb arbejder med basisfærdigheder og grundlæggende kropsfærdigheder. Nøgleordene er koordination, leg og bevægelse.

  Ligesom i ESAA Kids handler vores idrætsundervisning på 0. årgang om at sikre idræt og bevægelse 

  • på et niveau hvor alle kan være med, 
  • hvor det er "sjovt at øve sig", og
  • hvor der gives mulighed for at realisere den enkeltes potentiale og drøm.

  Sammen med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus) og lokale idrætsforeninger har vi nemlig et partnerskabsprojekt med det mål at sikre idræt og bevægelse til de yngste borgere i Aarhus 

  • på et niveau hvor alle kan være med, 
  • hvor det er "sjovt at øve sig", og
  • hvor der gives mulighed for at realisere den enkeltes potentiale og drøm

  Med ESAA Kids vil vi gøre vores til, at eleverne kommer til at mestre grundlæggende kropsfærdigheder. Dét lægger nemlig fundamentet for livslang sundhed og trivsel. ESAA Kids' fokus er kroppens ABC og "FUNdamentals".

  Håndbold i ESAA Kids

  Fire velvalgte temaer

  ESAA Kids består af fire temaforløb a hver fire ugers varighed i både efterår og forår. Nyere undersøgelser tyder på, at netop forløb a fire til seks ugers varighed har en positiv afsmitning på børns idrætsvaner på længere sigt og deres tilknytning til idrætsforeninger. Og i forhold til sidstnævnte er det jo netop en af intentionerne med folkeskolereformens åben skole, ligesom danskernes tilknytning til foreningslivet også indgår i Danmarkskanonen fra 2016.

  Temaerne er:

  • Boldbasis: Eleverne skal blive ven med bolden og bl.a. øve sig på at sparke, kaste, gribe, drible osv.
  • Street/parkour: Bevægelses- og motionstræning, hvor eleverne kan forbedre deres kondition og styrke ved at bruge skolens og byens rum og muligheder.
  • Athletics: Legerelaterede øvelser, som introducerer eleverne til grundlæggende færdigheder inden for atletik. Fokus på stabilitet, udholdenhed og koordination.
  • Body Basics: Eleverne lærer deres krop at kende gennem øvelser i bl.a. kropsspænding og balance samt sansemotorik og bevægelighed.

  ​De fire temaer knytter sig direkte til Undervisningsministeriets Fælles Mål for idrætsfaget, blot i en ny og anderledes indpakning. Der er særligt fokus på balance mellem individuel sport og holdsport og mellem idræt med og uden redskaber.

   

  Fire-fem ugentlige lektioner

  Eleverne i 1.-2. klasse har fire ugentlige ESAA Kids-lektioner, 3. klasse har 5, mens 4. årgang har tre ugentlige ESAA Kids-lektioner plus svømmeundervisning over to lektioner.

  Kompetente instruktører

  Til hvert temaforløb knyttes en instruktør fra en af de idrætsforeninger, ESAA samarbejder med. Instruktøren deltager i mandagens ESAA Kids-timer sammen lærere og pædagoger, hvor de er med til at lægge en udviklingsplan for forløbet, vælge øvelser, sætte dem i gang og følge op i forhold til elevernes udvikling.

  Afslutninger med et formål

  Hvert forløb markeres med en afslutning. I forløbene kan børnene lære at sætte sig realistiske mål og træne og øve sig for at nå dem, og her er det netop optimalt med en formel afslutning som deadline. Her gælder det ikke om at vinde eller være bedst, men bedst mulig - og kunne se resultatet af egne anstrengelser. Målet er, at eleverne ser og tager de positive aspekter af at gøre en indsats og træne og øve sig med sig i skolens øvrige fag.

  Sammen med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus) og lokale idrætsforeninger har vi et partnerskabsprojekt med det mål at sikre idræt og bevægelse til de yngste borgere i Aarhus 

  • på et niveau hvor alle kan være med, 
  • hvor det er "sjovt at øve sig", og
  • hvor der gives mulighed for at realisere den enkeltes potentiale og drøm

  Mens ESAA Kids fokuserer på kroppens og idrættens ABC og basisfærdigheder, handler ESAA Young om disciplinorienterede basisfærdigheder og sportens og spillets ABC. I den forbindelse følger naturligt et mindre fokus på den enkelte elev og et større fokus på eleverne på gruppeniveau.

  Håndbold i ESAA Kids

  Fire velvalgte temaer

  ESAA Young består af fire temaforløb a hver fire ugers varighed i både efterår og forår. Nyere undersøgelser tyder på, at netop forløb a fire til seks ugers varighed har en positiv afsmitning på børns idrætsvaner på længere sigt og deres tilknytning til idrætsforeninger. Og i forhold til sidstnævnte er det jo netop en af intentionerne med folkeskolereformens åben skole, ligesom danskernes tilknytning til foreningslivet også indgår i Danmarkskanonen fra 2016.

  Temaerne er: 

  • Exercises with equipment
  • Play The Game
  • Street/Parkour 
  • Athletics

  ​De fire temaer knytter sig direkte til Undervisningsministeriets Fælles Mål for idrætsfaget, blot i en ny og anderledes indpakning. 

   

   

  Fem ugentlige lektioner

  Eleverne i 5. klasse har tre ugentlige ESAA Young-lektioner og to lektioner svømmeundervisning.

  Eleverne i 6. og 7. klasse har fem ugentlige ESAA Young-lektioner, hvoraf de to har undertitlen Fysisk Træning.

  Kompetente instruktører

  Til hvert temaforløb knyttes en instruktør fra en af de idrætsforeninger, ESAA samarbejder med. Instruktøren deltager i mandagens ESAA Young-timer sammen med lærere og pædagoger, hvor de er med til at lægge en udviklingsplan for forløbet, vælge øvelser, sætte dem i gang og følge op i forhold til elevernes udvikling.

  Afslutninger med et formål

  Hvert forløb markeres med en afslutning. I forløbene kan børnene lære at sætte sig realistiske mål og træne og øve sig for at nå dem, og her er det netop optimalt med en formel afslutning som deadline. Her gælder det ikke om at vinde eller være bedst, men bedst mulig - og kunne se resultatet af egne anstrengelser. Målet er, at eleverne ser og tager de positive aspekter af at gøre en indsats og træne og øve sig med sig i skolens øvrige fag.

  Sammen med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus) og lokale idrætsforeninger har vi nemlig et partnerskabsprojekt med det mål at sikre idræt og bevægelse til børn og unge i Aarhus 

  • på et niveau hvor alle kan være med, 
  • hvor det er "sjovt at øve sig", og
  • hvor der gives mulighed for at realisere den enkeltes potentiale og drøm

  Med ESAA Teen i 8. og 9. klasse bygger vi oven på de kompetencer, eleverne har fået via ESAA Kids og ESAA Young. Oven i hatten får eleverne en instruktøruddannelse. De får med andre ord papir på deres erhvervede kompetencer. Vores 8. klasser får et selvstændigt forløb, hvor de bliver klædt på til opgaven.

  Mange unge mister i teenageårene desværre motivationen til selv at være fysisk aktive i idrætsklubber, men med en instruktøruddannelse giver vi dem andre muligheder for at bevare tilknytningen til foreningslivet. På den måde ligger der også et element af demokratisk dannelse: Vi ønsker at dyrke elevernes lyst og vilje til at gøre noget for andre, tage ansvar og involvere sig. Danskernes tilknytning til foreningslivet indgår i i øvrigt også i Danmarkskanonen fra 2016.

  Fire velvalgte temaer

  ESAA Teen består af temaforløb a flere ugers varighed i både efterår og forår - nøjagtig som de er vant til fra ESAA Kids og ESAA Young. 

  Eleverne kan blandt andet blive mødt af følgende temaer: 

  • Power (crossfit, cirkeltræning, aerobics)
  • Aerob træning
  • Dans 
  • Kampsport

  ​De fire temaer knytter sig direkte til Undervisningsministeriets Fælles Mål for idrætsfaget, blot i en ny og anderledes indpakning.


  Fem ugentlige lektioner

  Eleverne i 8. og 9. klasse har fem ugentlige ESAA Teen-lektioner.

  Kompetente instruktører

  Til hvert temaforløb knyttes en instruktør fra en af de idrætsforeninger, ESAA samarbejder med. Instruktøren deltager en gang om ugen i undervisningen, hvor de er med til at lægge en udviklingsplan for forløbet, vælge øvelser, sætte dem i gang og følge op i forhold til elevernes udvikling.

   

  Vi har længe haft et godt øje til idræt

  Idræt "fyldte" allerede på Rundhøjskolen, før vi blev idrætsskole i 2010:

  • I 1998 oprettede vi i samarbejde med AGF en særlig 10. klasse-linje for fodboldtalenter.
  • I 2000 udvidede vi i samarbejde med Aarhus Håndbold med en håndboldlinje.
  • I 2002 gav vi eleverne i 8. klasse mulighed for at vælge idræt som valgfag.

  De mange sportselever fra nær og fjern betød en masse nye kulturer, som samtidig sendte en masse positive signaler til de andre elever på skolen. Som en naturlig konsekvens af succesen med sportsklasserne søgte vi 2006 om at blive elitesportsskole, hvor elever med særlige idrætstalenter har mulighed for at kombinere træning med uddannelse. På den måde startede vores samarbejde med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus).

  Idræt gennem tiden på Rundhøjskolen