Hvorfor? Fordi struktureret daglig motion, bevægelse og idræt øger indlæringsparatheden, koncentrationsevnen og fagligheden.

God aktivitet i skolegården

Idræt og bevægelse styrker sansemotorikken

Sansemotorikken spiller en ufattelig vigtig rolle, uanset om du skal udvikle dig fysisk eller kognitivt, altså din evne til at forstå ting.

Sansemotorikkens betydning for den fysiske udvikling

Du bruger sansemotorikken til at vurdere, hvordan du skal reagere på udefrakommende ting. Hvis du for eksempel skal drikke af et glas, registrerer du ubevidst, hvor meget der er i glasset, for så ved du, hvor meget kraft eller spænding i musklerne du skal bruge på at løfte det.

På samme måde bruger du også sansemotorikken, når du skal kaste en bold til en anden: Hvor langt er der, og hvor hårdt skal du kaste? Sansemotorikken udvikles hele tiden, men særligt mens man er barn. Og den udvikles ikke af at sidde stille, men igennem idræt, leg og bevægelse.

Efterhånden som din sansemotorik udvikler sig, og du opnår en stadig større kropsbevidsthed, øges dine muligheder for at blive stærkere, hurtigere og få større udholdenhed.

Sansemotorikkens betydning for den kognitive udvikling

Sansemotorikken er lige så væsentlig, når det gælder udviklingen af din evne til at forstå og øge din viden, altså dine kognitive evner. Sansemotorikken spiller en stor rolle i vurderingen af, hvordan ting vender, for eksempel bogstaver, tal og koordinatsystemer.

Desuden kræver det koncentration og god fornemmelse for egen krop at kunne rende rendt - og for at kunne sidde stille. Har du styr på dine sanser, kan du begge dele. Hvis du skal bruge al din energi på at holde styr på din krop, er der ikke overskud til at opfatte, hvad læreren siger. Så sansemotorikken betyder rigtig meget for din opmærksomhed, hukommelse, koncentration og udholdenhed. Og udholdenhed hér er ikke det samme som at kunne løbe langt. Her handler det om at "kunne holde det ud", tage i mod og være vedholdende, også selvom det måske ikke er et fag eller emne, man brænder for.

Aktive og glade børn i et spændende ESAA Kids-forløb på Viby Stadion

Idrætsundervisning i ny indpakning

Vi kalder vores idrætstimer i 1.-8. klasse for ESAA KidsESAA Young og ESAA Teen. Vi tilrettelægger nemlig idrætsundervisningen på en anderledes og spændende måde i samarbejde med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus) og lokale idrætsforeninger. Læs mere om ESAA Kids (1.-4. klasse)ESAA Young (5.-7. klasse) og ESAA Teen (8. klasse).

 

Vi har længe haft et godt øje til idræt

Idræt "fyldte" allerede på Rundhøjskolen, før vi blev idrætsskole i 2010:

 • I 1998 oprettede vi i samarbejde med AGF en særlig 10. klasse-linje for fodboldtalenter.
 • I 2000 udvidede vi i samarbejde med Aarhus Håndbold med en håndboldlinje.
 • I 2002 gav vi eleverne i 8. klasse mulighed for at vælge idræt som valgfag.

De mange sportselever fra nær og fjern betød en masse nye kulturer, som samtidig sendte en masse positive signaler til de andre elever på skolen. Som en naturlig konsekvens af succesen med sportsklasserne søgte vi 2006 om at blive elitesportsskole, hvor elever med særlige idrætstalenter har mulighed for at kombinere træning med uddannelse. På den måde startede vores samarbejde med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus).

Idræt på Rundhøjskolen i tidens løb

 

 

ESAA Kids er navnet på idrætsundervisningen i vores 1.-4. klasser.

Sammen med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus) og lokale idrætsforeninger har vi nemlig et partnerskabsprojekt med det mål at sikre idræt og bevægelse til de yngste borgere i Aarhus 

 • på et niveau hvor alle kan være med, 
 • hvor det er "sjovt at øve sig", og
 • hvor der gives mulighed for at realisere den enkeltes potentiale og drøm

Med ESAA Kids vil vi gøre vores til, at eleverne kommer til at mestre grundlæggende kropsfærdigheder. Dét lægger nemlig fundamentet for livslang sundhed og trivsel. ESAA Kids' fokus er kroppens ABC og "FUNdamentals".

Håndbold i ESAA Kids

Fire velvalgte temaer

ESAA Kids består af fire temaforløb a hver fire ugers varighed i både efterår og forår. Nyere undersøgelser tyder på, at netop forløb a fire til seks ugers varighed har en positiv afsmitning på børns idrætsvaner på længere sigt og deres tilknytning til idrætsforeninger. Og i forhold til sidstnævnte er det jo netop en af intentionerne med folkeskolereformens åben skole, ligesom danskernes tilknytning til foreningslivet også indgår i Danmarkskanonen fra 2016.

Temaerne er:

 • Boldbasis: Eleverne skal blive ven med bolden og bl.a. øve sig på at sparke, kaste, gribe, drible osv.
 • Street/parkour: Bevægelses- og motionstræning, hvor eleverne kan forbedre deres kondition og styrke ved at bruge skolens og byens rum og muligheder.
 • Athletics: Legerelaterede øvelser, som introducerer eleverne til grundlæggende færdigheder inden for atletik. Fokus på stabilitet, udholdenhed og koordination.
 • Body Basics: Eleverne lærer deres krop at kende gennem øvelser i bl.a. kropsspænding og balance samt sansemotorik og bevægelighed.

​De fire temaer knytter sig direkte til Undervisningsministeriets Fælles Mål for idrætsfaget, blot i en ny og anderledes indpakning. Der er særligt fokus på balance mellem individuel sport og holdsport og mellem idræt med og uden redskaber.

Vi serverer Undervisningsministeriet Fælles Mål for faget idræt på en ny og spændende måde


Tre ugentlige timer

Eleverne i 1.-3. klasse har tre ugentlige ESAA Kids-timer. 4. årgang har to ugentlige ESAA Kids-timer plus to timers svømmeundervisning.

Kompetente instruktører

Til hvert temaformøb knyttes en instruktør fra en af de idrætsforeninger, ESAA samarbejder med. Instruktøren deltager i mandagens ESAA Kids-timer sammen lærere og pædagoger, hvor de er med til at lægge en udviklingsplan for forløbet, vælge øvelser, sætte dem i gang og følge op i forhold til elevernes udvikling.

Afslutninger med et formål

Hvert forløb markeres med en afslutning. I forløbene kan børnene lære at sætte sig realistiske mål og træne og øve sig for at nå dem, og her er det netop optimalt med en formel afslutning som deadline. Her gælder det ikke om at vinde eller være bedst, men bedst mulig - og kunne se resultatet af egne anstrengelser. Målet er, at eleverne ser og tager de positive aspekter af at gøre en indsats og træne og øve sig med sig i skolens øvrige fag.

ESAA Young er navnet på idrætsundervisningen i vores 5.-7. klasser.

Sammen med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus) og lokale idrætsforeninger har vi et partnerskabsprojekt med det mål at sikre idræt og bevægelse til de yngste borgere i Aarhus 

 • på et niveau hvor alle kan være med, 
 • hvor det er "sjovt at øve sig", og
 • hvor der gives mulighed for at realisere den enkeltes potentiale og drøm

Mens ESAA Kids fokuserer på kroppens og idrættens ABC og basisfærdigheder, handler ESAA Young om disciplinorienterede basisfærdigheder og sportens og spillets ABC. I den forbindelse følger naturligt et mindre fokus på den enkelte elev og et større fokus på eleverne på gruppeniveau.

Håndbold i ESAA Kids

Fire velvalgte temaer

ESAA Young består af fire temaforløb a hver fire ugers varighed i både efterår og forår. Nyere undersøgelser tyder på, at netop forløb a fire til seks ugers varighed har en positiv afsmitning på børns idrætsvaner på længere sigt og deres tilknytning til idrætsforeninger. Og i forhold til sidstnævnte er det jo netop en af intentionerne med folkeskolereformens åben skole, ligesom danskernes tilknytning til foreningslivet også indgår i Danmarkskanonen fra 2016.

Temaerne er: 

 • Exercises with equipment
 • Play The Game
 • Street/Parkour 
 • Athletics

​De fire temaer knytter sig direkte til Undervisningsministeriets Fælles Mål for idrætsfaget, blot i en ny og anderledes indpakning.

Vi serverer Undervisningsministeriets Fælles Mål for idrætsfaget på en ny og spændende måde


Fire ugentlige timer

Eleverne i 5. klasse har to ugentlige ESAA Young-timer og to timer svømmeundervisning.

Eleverne i 6. og 7. klasse har fire ugentlige ESAA Young-timer, hvoraf de to har undertitlen Fysisk Træning.

Kompetente instruktører

Til hvert temaformøb knyttes en instruktør fra en af de idrætsforeninger, ESAA samarbejder med. Instruktøren deltager i mandagens ESAA Kids-timer sammen med lærere og pædagoger, hvor de er med til at lægge en udviklingsplan for forløbet, vælge øvelser, sætte dem i gang og følge op i forhold til elevernes udvikling.

Afslutninger med et formål

Hvert forløb markeres med en afslutning. I forløbene kan børnene lære at sætte sig realistiske mål og træne og øve sig for at nå dem, og her er det netop optimalt med en formel afslutning som deadline. Her gælder det ikke om at vinde eller være bedst, men bedst mulig - og kunne se resultatet af egne anstrengelser. Målet er, at eleverne ser og tager de positive aspekter af at gøre en indsats og træne og øve sig med sig i skolens øvrige fag.

ESAA Teen er navnet på vores spændende idrætsundervisning i 8. og 9. klasse.

Sammen med ESAA (Elitesportsakademi Aarhus) og lokale idrætsforeninger har vi nemlig et partnerskabsprojekt med det mål at sikre idræt og bevægelse til børn og unge i Aarhus 

 • på et niveau hvor alle kan være med, 
 • hvor det er "sjovt at øve sig", og
 • hvor der gives mulighed for at realisere den enkeltes potentiale og drøm

Med ESAA Teen i 8. og 9. klasse bygger vi oven på de kompetencer, eleverne har fået via ESAA Kids og ESAA Young. Oven i hatten får eleverne en instruktøruddannelse. De får med andre ord papir på deres erhvervede kompetencer. Vores 8. klasser får et selvstændigt forløb, hvor de bliver klædt på til opgaven.

Mange unge mister i teenageårene desværre motivationen til selv at være fysisk aktive i idrætsklubber, men med en instruktøruddannelse giver vi dem andre muligheder for at bevare tilknytningen til foreningslivet. På den måde ligger der også et element af demokratisk dannelse: Vi ønsker at dyrke elevernes lyst og vilje til at gøre noget for andre, tage ansvar og involvere sig. Danskernes tilknytning til foreningslivet indgår i i øvrigt også i Danmarkskanonen fra 2016.

Fire velvalgte temaer

ESAA Teen består af temaforløb a flere ugers varighed i både efterår og forår - nøjagtig som de er vant til fra ESAA Kids og ESAA Young

Eleverne kan blandt andet blive mødt af følgende temaer: 

 • Power (crossfit, cirkeltræning, aerobics)
 • Aerob træning
 • Dans 
 • Kampsport

​De fire temaer knytter sig direkte til Undervisningsministeriets Fælles Mål for idrætsfaget, blot i en ny og anderledes indpakning.


Fire ugentlige timer

Eleverne i 8. og 9. klasse har fire ugentlige ESAA Teen-timer.

Kompetente instruktører

Til hvert temaformøb knyttes en instruktør fra en af de idrætsforeninger, ESAA samarbejder med. Instruktøren deltager en gang om ugen i undervisningen, hvor de er med til at lægge en udviklingsplan for forløbet, vælge øvelser, sætte dem i gang og følge op i forhold til elevernes udvikling.