Gå til hovedindhold

Personalets pædagogiske råderum

Som andre uddannelsesinstitutioner oplever vi fra tid til anden, at brugen af digitale medier kan påvirke undervisningen og/eller trivslen negativt. Derfor er vi nødt til at handle, hvis brugen af digitale medier bliver forstyrrende i hverdagen.

 • Læs op

Indhold

  Vi har beskrevet rammerne for undervisningspersonalets muligheder for at handle, hvis brugen af it-udstyr og -medier forstyrrer undervisning og/eller trivsel:

  Rammer for undervisningspersonalets muligheder for at handle 

  Skolens udgangspunkt er, at når elever og undervisere er sammen i undervisningen, er de fælles om elevernes læring. For at undgå at digitale medier forstyrrer undervisningen, indsamler underviseren mobiltelefoner og it-udstyr ved timens start, med mindre andet er aftalt.

  Det enkelte årgangsteam vurderer, om eleverne også skal være mobilfri i frikvartererne.

  Det er underviserne, der afgør, hvornår der er behov for at anvende mobiltelefoner og it-udstyr i undervisningen. Rundhøjskolen anerkender, at der i elevernes brug af it og medier finder en digital og demokratisk dannelse sted, som er vigtig for den enkelte elevs og samfundets fremtid – og som derfor er en del af skolens virke og formål. Derfor vil vi med dialog og klare forventninger understøtte eleverne i at bruge it-udstyr og -medier på en måde, der er hensynsfuld over for kammerater, undervisningspersonale, undervisning og læring. Udgangspunktet er, at når vi er på skolen, er vi fælles om at lære noget.

  Årgangsteamet har ansvaret for at melde det aktuelle regelsæt ud til både elever og forældre. 

  Sidst opdateret: 8. marts 2024
  Sidst opdateret: 8. marts 2024