Gå til hovedindhold

Skærme i skolen

På Rundhøjskolen har vi klare holdninger og forventninger til brug af skærme og it i vores undervisning og SFO.

 • Læs op

Indhold

  Ligesom debatten om fordele og ulemper ved børn og unges brug af skærme og it har fyldt meget politisk og i medierne har vi over årene haft drøftelserne på Rundhøjskolen. 

  Vi har hen ad vejen beskrevet vores holdninger og forventninger til brug af skærme og it i undervisning og SFO på Rundhøjskolen på forskellige planer.

  Hos os er det vigtigt, at alle tager hensyn til og har respekt for hinanden og har en god omgangstone. Det er fundamentet for trivsel hos alle – uanset om man er elev eller medarbejder. 

  Derfor gælder vores ordensregler selvfølgelig også, når man kommunikerer med og via mobiltelefoner og it-udstyr i øvrigt. I ordensreglerne står blandt andet, at vi holder en ordentlig tone på nettet – over for alle – både i og uden for skoletid, og at man ikke må forstyrre andre med sin brug af mobiltelefoner og it-udstyr.

  Se vores ordensregler

  Ud over ordensreglerne har vi under overskriften Elevernes 9 # særligt beskrevet vores forventninger til eleverne i deres brug af it-udstyr og -medier.

  Se Elevernes 9 # - vores forventninger til eleverne

  I situationer, hvor eleverne ikke lever op til skolens forventninger – eller hvis skolens personale finder det hensigtsmæssigt i forhold til trivsel og/eller undervisningsmiljø – er det inden for personalets pædagogiske råderum at indsamle elevernes mobiltelefoner (og andet it-udstyr).

  Se vores rammer for undervisningspersonalets muligheder for at handle

  Vores værdiregelsæt har til formål at fremme fælles værdier på skolen, engagement og ansvarlighed, udstikke retningslinjer for god adfærd samt sætte pejlemærker for, hvordan man opnår et trygt og godt skolemiljø. Og værdiregelsættet gælder selvfølgelig også i den digitale verden.

  Læs vores værdiregelsæt (pdf)

  På det mere konkrete plan har vi formuleret Elevernes 9 #, som er overskriften på vores forventninger til elevernes brug af it-udstyr og -medier på Rundhøjskolen.

  Se Elevernes 9 #

  Derudover har vi en årsplan for digital dannelse på Rundhøjskolen. Digital dannelse er evnen til at begå sig socialt, etisk og kritisk i den virtuelle virkelighed og til at reflektere over digitale muligheder og udfordringer.

  I årsplanen beskriver vi, hvordan vi i indskoling, mellemtrin og udskoling arbejder med for eksempel sprog, tone, deling af billeder, kritisk sans, digitale fællesskaber, rettigheder og trivsel.

  Det gør vi blandt andet ved at bygge videre på vores arbejde med Fri for Mobberi og ved at anvende forløb udviklet af blandt andre Sex & Samfund, Forstå.dk og Børns Vilkår.

  Forældrene spiller en vigtig rolle i at støtte og påvirke børn og unge til god og sikker færdsel i den digitale verden. Det samme gør vi som skole. 

  Orientering og vejledning af forældre
  På forældremøder fortæller vi, hvordan skolens regler og arbejde med it tager sig ud for klassen. Og vi skaber tid og rum til vejledning af forældre om it i børnenes liv – og til indbyrdes drøftelser af forældres rolle.

  Forventninger til forældre
  Vi forventer, at skolens forældre sammen med deres børn gennemgår og bakker op om skolens ordensregler og elevernes 9 #.

  Løbende formidling af tilbud
  Vi videreformidler til forældrene løbende de tilbud, vi fra tid til anden modtager om foredrag og andre arrangementer om it i børnenes liv. Det kan være tilbud eller information fra Børns Vilkår (for eksempel Skærmguiden), Genvej eller sikkerdigital.dk, som Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed samt en række samarbejdspartnere står bag.

  Vi bruger it og digitale læringsportaler og -redskaber i undervisningen, når de kan:

  • Motivere til læring
  • Støtte
  • Facilitere


  Fælles Mål og it-årsplan
  Vi følger selvfølgelig beskrivelserne i Fælles Mål, når vi planlægger og forbereder undervisning i og med it i henholdsvis indskoling, på mellemtrin og i udskoling.

  Fælles Mål er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen. Fælles Mål består af fagformål, kompetencemål og underliggende færdigheds- og vidensområder samt vejledende færdigheds- og vidensmål. 

  Se Fælles Mål på emu.dk

  It er ikke et selvstændigt fag, men it og medier er ét af tre tværgående temaer i folkeskolens fag, som skal gøre eleverne i stand til både at kunne søge, analysere, producere og deltage i og ved hjælp af digitale medier.

  I tillæg til Fælles Mål har vi på Rundhøjskolen en it-årsplan, der beskriver, hvordan vi på forskellige årgange arbejder med at give eleverne mere tekniske kundskaber som programmering, kodning og formidling via podcast.

  Det gør vi blandt andet ved sammen med eleverne at arbejde med Bee-Bots og Blue-Bots, som er programmérbare gulvrobotter, LEGO WeDo og LEGO Spike, som er undervisningsløsninger, der kombinerer LEGO-klodser, programmering og kodning, samt computerspillet Minecraft, der lægger op til samarbejde, kreativitet, innovation og problemløsning.

  Vi bruger it i SFO, når det kan understøtte:

  • Et fælles tredje
  • Kommunikation
  • Relationer
  • Dannelse
  • Læring
  • Fordybelse 
  • Inklusion
  • Kreativitet
  Sidst opdateret: 12. marts 2024
  Sidst opdateret: 12. marts 2024