Gå til hovedindhold

Rød tråd i matematikundervisningen

Matematiklærerne på Rundhøjskolen har sammen lagt en rød tråd i skolens matematikundervisning. Lærerne har blandt andet skabt struktur i valget af undervisningsmaterialer og lagt en plan for arbejdet med undersøgende matematik og elevernes generelle it-kundskaber.

Rundhøjskolens elever arbejder med LEGO i matematikundervisningen
 • Læs op

Indhold

  Matematiklærerne har aftalt, at elever og lærere skal arbejde med fælles bogsystemer og matematikportaler på tværs af årgange. Det har den klare fordel, at eleverne ikke skal lære et nyt lærebogssystem at kende, hvis de får ny matematiklærer, for eksempel ved skift fra indskoling til mellemtrin eller fra mellemtrin til udskoling. Og det gør lærernes samarbejde på tværs lettere, når undervisningsmaterialerne er de samme. Derudover har matematiklærerne fastlagt en ensartet plan for test på de forskellige klassetrin, så de bedre kan følge elevernes udvikling.

  Lærerne har også beskrevet, hvad der skal arbejdes med i forhold til elevernes generelle it-kundskaber på de enkelte klassetrin. For eksempel skal eleverne på 2. årgang lære at bruge light-udgaven af GeoGebra, der er et stykke software udviklet til at lære om algebra, geometri og andre matematiske discipliner, mens de på 5. årgang tager en mere avanceret version i brug.

   

  Skak og LEGO i undervisningen

  Matematiklærerne har også defineret, hvordan der skal arbejdes med undersøgende matematik, som er en stor del af faget. Undersøgende matematik er meget kort sagt matematikundervisning, hvor eleverne også stiller spørgsmål og ikke kun besvarer dem. Her vil matematiklærerne blandt andet inddrage skak, startende med bondeskak på de yngste klassetrin stigende til det egentlige skakspil (med turnering) på de ældste klassetrin.

  På listen over tiltag inden for undersøgende matematik optræder også emner som hverdagsøkonomi og programmering ved hjælp af LEGO Education. 

  Rundhøjskolen leger og lærer med LEGO

   

  Leger og lærer med LEGO

  På Rundhøjskolen bruger vi i de yngste klasser LEGO WeDo til at engagere og motivere eleverne til både at lære om natur og teknologi og understøtte udviklingen af matematiske kompetencer. I de ældre klasser hedder det LEGO Spike.

  Med LEGO Education skal eleverne bruge både hænder og hoved, når de med motoriserede LEGO-modeller og simpel programmering skal komme med løsningsforslag til et videnskabeligt spørgsmål eller et teknikproblem. I én opgave med LEGO WeDo skal eleverne for eksempel bygge en detektor-arm til udforskningskøretøjet Milo, så det bliver i stand til at opdage genstande og ovenikøbet stoppe ved et særligt objekt. Opgaven løses via LEGO-sættet, som naturligvis består af traditionelle klodser og hjul. Derudover indeholder sættet blandt andet en motor og bevægelsessensor. Via et brugervenligt program på Chromebooken programmerer eleverne deres LEGO-figur ved at vælge nogle foruddefinerede handlinger. 

  ”Vi har siden sommerferien 2021 arbejdet med LEGO Education i flere klasser, og vi kan se, det gør noget godt for elevernes motivation,” fortæller Johnny Martens, en af Rundhøjskolens matematiklærere. ”Det gør en forskel, at opgaverne er så konkrete, og så indbyder det til problemløsning via samarbejde og kommunikation.”

  Ud over den indledende undersøgelsesfase og den efterfølgende byggefase er der delingsfasen, hvor eleverne skal dokumentere og præsentere deres løsninger for andre.

  "Det er med til at holde dem ved ilden. Dét, at eleverne skal forklare og præsentere deres løsning for klassen, motiverer dem til at reflektere over de valg, de træffer undervejs," fortæller Susanne Høgsbjerg Krøjgaard, som er både matematiklærer og en af skolens to matematikvejledere.

   

  Andre matematikindsatser

  Ud over skolens egne indsatser på matematikområdet følger vi Aarhus Kommunes matematikindsatser. For eksempel er vores matematiklærere en del af kompetenceudviklingsforløbet TIMA. TIMA står for Tidlig Indsats i Matematik i Aarhus

  Læs mere om Aarhus Kommunes matematikindsatser 

  Læs også om vores læseindsatser

  Sidst opdateret: 27. november 2023
  Sidst opdateret: 27. november 2023