Første skoledag er en stor dag - både for barnet og for forældrene. Vi har taget i mod nye elever mange gange og ved derfor, hvordan vi skaber de bedst mulige og trygge rammer for en god skolestart. Mange af vores nye børn i 0. klasse kender os allerede via vores samarbejde med børnehaverne i Holme-Rundhøj.

TIDLIG OPSTART I SFO

Dit barn har plads i vores SFO fra 1. august, og det skal I endelig benytte jer af. I perioden fra 1. august til skolestart gør vi en særlig indsats for at tage i mod de nye børn. Frem til skolestart 0. årgang har SFO'en for sig selv mellem klokken 9.30 og 15, hvilket giver børnene mulighed for at lære hinanden, os og de fysiske rammer at kende i rolige omgivelser.

I den første periode vil vi hver dag gå runder på legepladsen for at fortælle børnene om legepladsens synlige og usynlige grænser, så de hurtigt får en klar fornemmelse af, hvor de må opholde sig.

En af vores store opgaver handler om at sørge for, at børnene føler sig trygge og godt tilpas i SFO. Derfor ønsker vi at skabe en dagligdag for børnene med faste holdepunkter som for eksempel spisetidspunkter - og de ritualer, der hører med, eksempelvis at sidde roligt under spisning og så fremdeles.

Dit barn kan få morgenmad fra klokken 6.30 til 7.30. Mad til de øvrige måltider skal dit barn medbringe hjemmefra. Husk også skiftetøj.

ALLERFØRSTE SKOLEDAG

 • Første skoledag starter klokken 9 i vores idrætshal. Her byder skolens ledelse og børnehaveklasseledere og -pædagoger hjertelig velkommen. 
 • Efter sang og "den højtidelige velkomst" er det tid til et stort gruppefoto med alle de nye søde børn ved skolens indgang.
 • På turen op til klasselokalerne hilser skolens elever i 1.-3. klasse de nye skolebørn og deres forældre velkommen med flagalle og sang.
 • I klasselokalerne byder børnehaveklasseledere og -pædagoger velkommen. Børnene får deres første mappe og forældrene nogle praktiske informationer om den første tid i skole.
 • Efter cirka en halv time byder vi forældre på kaffe og rundstykker i et andet lokale, mens børnene hygger videre i klasserne. Ledelsen fortæller lidt mere om den første skoletid, men der er selvfølgelig også tid til at tale med de andre forældre.
 • Cirka halv tolv laver vi pædagogisk idræt alle sammen, og klokken 12 er det officielle program for første skoledag slut. Herefter er der hyggeligt samvær og leg for de børn, der har lyst. Og klokken 14 starter SFO'en på vanlig vis.

FØRSTE SKOLEÅR

0. klasse er en glidende overgang fra børnehave til skole. Vi har en legende tilgang til tingene i 0. klasse, mens vi løbende introducerer børnene for de traditionelle skolefag som dansk, matematik, musik og idræt.

Rundhøjskolen er en del af Red Barnet og MaryFondens antimobbeprogram Fri for Mobberi. En gang om ugen arbejder vi med en stribe gode pædagogiske materialer om tolerance, respekt, omsorg og mod.

Samlet set kommer vi i løbet af det første skoleår godt omkring følgende kompetenceområder:

 • Sprog (bogstaver og deres lyde, børnestavning, skrive små sætninger, læse læs-let-bøger)
 • Matematisk opmærksomhed (talforståelse, tallenes værdi, talorden, figurer, mønstre, systematik m.v.)
 • Naturlige fænomener
 • Kreative og musiske udtryksformer
 • Krop og bevægelse
 • Engagement og fællesskab

SPROGVURDERING OG ORDBLINDE-RISIKOTEST

 • I starten af 0. klasse laver vi en sprogvurdering af dit barn. Sprogvurderingen er obligatorisk og gennemføres af børnehaveklasselederen og vores indskolings-læsevejleder.
  Gennem opgaver om lytteforståelse, ordkendskab, bogstavkendskab og fonemopmærksomhed vurderer vi, om dit barn har brug for en ekstra sproglig indsats i klassen eller med læsevejlederen.
  Læs om sprogvurderingen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside
 • Sidst i 0. klasse tager dit barns klasse en ‘ordblinderisiko-test’. Testen viser om dit barn er godt i gang med læsning eller har brug for støtte. Har dit barn brug for et læseløft, tilbyder vi dit barn et forløb i samarbejde med læsevejlederen i 1. klasse.
  Læs om ordblinderisikotesten på EMU - Danmarks læringsportals hjemmeside

FORÆLDREMØDER OG SKOLEHJEMSAMTALER

 • I starten af september inviterer børnehaveklasselederen og klassepædagogen til et forældremøde. Her får du sammen med klassens øvrige forældre information om, hvordan starten er forløbet for klassen, og hvad der skal ske i dit barns klasse i årets løb. 
 • Omkring efterårsferien bliver du inviteret til en skolehjemsamtale, som er en personlig samtale om dit barn med børnehaveklasselederen og klassepædagogen. 
 • Har du derudover behov for tale om dit barns trivsel eller læring, skal du ikke tøve med at kontakte børnehaveklasselederen eller klassepædagogen.

FORVENTNINGER

På Rundhøjskolen vægter vi samarbejdet med forældrene højt. Vi har sammen et fælles mål om, at jeres barn skal have de bedste muligheder for et skoleliv med læring, udvikling og trivsel. 

Forældreopbakning er en af de væsentligste ressourcer i forhold til barnets læring og udvikling. Derfor har vi også nogle forventninger til dig som forælder.
Læs mere om det gode samarbejde mellem skole og hjem