Gå til hovedindhold

Sådan klarer vi os

Rundhøjskolen leverer flotte resultater, både fagligt og i forhold til god trivsel for både elever og medarbejdere. Her kan du se nogle eksempler.

 • Læs op

Indhold

  • Med en gennemsnitlig undervisningseffekt på +0,12 i perioden 2011-2023 indtager vi en delt 10. plads blandt Aarhus Kommunes 44 folkeskoler (læs mere længere nede på siden).
  • Vores afgangselever i 9. klasse fik i 2023 en gennemsnitskarakter på 8,1 i de bundne prøver (kommunegennemsnit = 7,6).  
  • Vores elever, særligt de yngste, er blandt dem i Aarhus, der er allermest glade for deres klasse, lærere og skole (læs mere længere nede på siden).

   

  Nogle af de mest tilfredse forældre i hele Aarhus

  Vores forældretilfredshed i top. Den seneste undersøgelse fra 2023 viser, at Rundhøjskolens forældre på stort set alle målte parametre er mere tilfredse end forældrene på såvel landsplan som på kommunalt niveau. 

  Læs mere om forældretilfredshed på Rundhøjskolen

   

  Eleverne trives

  Vores lærere og pædagoger er opmærksomme på elevernes og klassernes trivsel i hverdagen. De bruger også aktivt resultaterne fra den årlige undersøgelse af elevernes trivsel til at følge op på klasseniveau. 

  Den seneste nationale elevtrivselsmåling fra 2024 viser, at Rundhøjskolens elever ligger i top på flere områder.

  Vores elever i 0.-3. klasse er glade for deres klasse, lærere og skole:

  • 98 procent af eleverne er glade for deres lærere
  • 98 procent af eleverne er glade for skolen
  • 96 procent af eleverne er glade for deres klasse
  • 97 procent af eleverne er glade for pauserne

   

  Dyk selv ned i resultaterne

   

  Sundhedsmåling

  Aarhus Kommune valgte frem til og med 2022 at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen havde fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser var der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden blev børn og unge spurgt til deres mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

  Dyk selv ned i resultaterne 

   

  Eleverne lærer

  Undervisningsministeriet offentliggør hvert år en oversigt over de enkelte kommuners og skolers undervisningseffekt. 

  Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling. Er undervisningseffekten for eksempel +0,2, har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet.  

  Undervisningseffekten er kortlagt årligt siden 2010. Grafen herunder viser den samlede undervisningseffekt i perioden 2010-2023 på de 44 folkeskoler i Aarhus Kommune. Rundhøjskolen indtager med et gennemsnit på +0,12 for alle årene en delt 10. plads. I skoleåret 2022/2023 alene var skolens undervisningseffekt 0,2.

  På uddannelsesstatistik.dk kan du se undervisningseffekten på landets skoler
  (bemærk, at undervisningseffekt også omtales som socioøkonomisk reference).

   

  I gang med en ungdomsuddannelse 

  På Rundhøjskolen vil vi gøre eleverne så dygtige, som de kan blive – og føre dem til den uddannelse, de drømmer om. Det lykkes vi med: 91,4 procent af vores almene elever i 9. klasse i skoleåret 2021-2022 var 15 måneder efter folkeskolens afslutning i gang med en ungdomsuddannelse. Gennemsnittet i kommunen var til sammenligning 83,1 procent.  

  Flere resultater 

  På Undervisningsministeriets side med uddannelsesstatistik kan du dykke ned i skolens resultater.

  Sidst opdateret: 25. april 2024