Gå til hovedindhold

Høj forældretilfredshed

Rundhøjskolens forældre er blandt de mest tilfredse forældre i Aarhus. Det viser en stor brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik i 2023 lavede for Kommunernes Landsforening og Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

 • Læs op

Indhold

  Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført i marts-august 2023. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller” (3), ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5). 

  Generelt højere tilfredshed

  Som du kan se i tabellen herunder, er Rundhøjskolens forældre på stort set alle målte parametre mere tilfredse end forældrene på såvel landsplan som på kommunalt niveau. 

  Ser du denne tabel på en mobiltelefon, skal du vende telefonen 90 grader for at kunne se det hele

  Danmark

  Aarhus

  Rundhøj

  Undervisning

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes og pædagogernes arbejde med

   

   

   

  At motivere dit barn til at lære mere

  3,7

  3,7

  3,8

  At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov

  3,6

  3,6

  3,8

  At udfordre dit barn fagligt

  3,8

  3,9

  4,0

  At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge

  3,8

  3,9

  4,0

  At udvikle dit barns selvstændighed

  3,8

  3,9

  4,0

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns udbytte af undervisningen

  3,8

  3,8

  4,0

  Barnets trivsel

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes og pædagogernes arbejde med

   

   

   

  At få dit barn til at føle sig glad og tryg

  3,9

  3,9

  4,2

  At skabe et godt socialt klima i klassen

  3,7

  3,9

  3,8

  At skabe ro og orden i klassen

  3,5

  3,6

  3,8

  Generelle samarbejde

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med det generelle samarbejde mellem dig og dit barns lærere og pædagoger

  3,9

  4,0

  4,1

  Mobning

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens indsats for at begrænse mobning

  3,6

  3,6

  3,9

  Skolens ledelse

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau på skolen

  3,4

  3,4

  3,6

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med ledelsens kommunikation til dig om ændringer og nye tiltag på skolen

  3,6

  3,6

  3,8

  Overgang til ungdomsuddannelser

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens indsats for at klæde dit barn på til at træffe et oplyst valg om ungdomsuddannelse, f.eks. via uddannelsesvejledning

  3,6

  3,6

  3,5

  Samlet tilfredshed med skolen

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns skole

  3,8

  3,8

  4,1

   

  Læs også om elevtrivsel og undervisningseffekt på Rundhøjskolen

   

   

  Også stor tilfredshed med Rundhøjskolens SFO

  Også forældrenes tilfredshed med Rundhøjskolens SFO er høj. Det viser en stor brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik i 2023 lavede for Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeret.

  Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført i marts-august 2023. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller” (3), ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5). 

  Som du kan se i tabellen herunder, er Rundhøjskolens SFO-forældre på stort set alle målte parametre mere tilfredse end forældrene på såvel landsplan som på kommunalt niveau. 

  Ser du denne tabel på en mobiltelefon, skal du vende telefonen 90 grader for at kunne se det hele

  Danmark

  Aarhus

  Rundhøj

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med

   

   

   

  Aktiviteterne i SFO’en

  4,0

  4,1

  4,3

  Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene

  3,7

  3,7

  3,9

  Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn

  3,7

  3,7

  3,9

  Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (f.eks. vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper)

  3,8

  3,8

  4,0

  Samarbejdet om dit barn mellem SFO og dig som forælder

  3,9

  3,8

  4,0

  SFO’ens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad

  4,0

  4,0

  4,2

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns SFO?

  4,0

  4,0

  4,2 

   

   

  Tilfredsheden var også høj i 2020

  Forældrenes tilfredshed med undervisning og SFO på Rundhøjskolen var også høj i 2020.

  Se resultaterne fra undersøgelsen dengang.

  Sidst opdateret: 20. december 2023
  Sidst opdateret: 20. december 2023