Gå til hovedindhold

Også høj forældretilfredshed i 2020

Rundhøjskolens forældre var de tilfredse forældre i hele Aarhus Kommune, da Danmarks Statistik undersøgte tilfredsheden i 2020.

 • Læs op

Indhold

  ARKIVSIDE FRA 2020: Ni ud af ti af vores forældre er tilfredse med Rundhøjskolen. Faktisk er vi den folkeskole i Aarhus, hvor forældrene samlet set er mest tilfredse! Det er nogle af resultaterne af en stor brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik i 2020 lavede for Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeret.

  Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført i marts-juni 2020. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller” (3), ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5). 

  Større tilfredshed over hele linjen

  Som du kan se i tabellen herunder, er Rundhøjskolens forældre på stort set alle målte parametre mere tilfredse end forældrene på såvel landsplan som på kommunalt niveau. Og når det gælder spørgsmålene Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns udbytte af undervisningen? og Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns skole? har vi den højeste score blandt alle skolerne i Aarhus.

  Ser du denne tabel på en mobiltelefon, skal du vende telefonen 90 grader for at kunne se det hele

  Danmark

  Aarhus

  Rundhøj

  Undervisning

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes og pædagogernes arbejde med

   

   

   

  At motivere dit barn til at lære mere

  3,8

  3,9

  4,1

  At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov

  3,7

  3,8

  4,0

  At udfordre dit barn fagligt

  4,0

  4,0

  4,2

  At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge

  4,0

  4,0

  4,2

  At udvikle dit barns selvstændighed

  3,9

  4,0

  4,2

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns udbytte af undervisningen

  3,9

  4,0

  4,2*

  Barnets trivsel

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes og pædagogernes arbejde med

   

   

   

  At få dit barn til at føle sig glad og tryg

  4,1

  4,1

  4,3

  At skabe et godt socialt klima i klassen

  3,9

  3,9

  4,1

  At skabe ro og orden i klassen

  3,7

  3,8

  4,0

  Generelle samarbejde

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med det generelle samarbejde mellem dig og dit barns lærere og pædagoger

  4,0

  4,1

  4,3

  Mobning

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens indsats for at begrænse mobning

  3,7

  3,8

  4,1

  Skolens ledelse

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau på skolen

  3,6

  3,7

  3,8

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med ledelsens kommunikation til dig om ændringer og nye tiltag på skolen

  3,9

  4,0

  4,0

  Overgang til ungdomsuddannelser

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens indsats for at klæde dit barn på til at træffe et oplyst valg om ungdomsuddannelse, f.eks. via uddannelsesvejledning

  3,7

  3,8

  3,9

  Samlet tilfredshed med skolen

   

   

   

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns skole

  4,0

  4,0

  4,4*

  *) Den højeste score blandt alle skolerne i Aarhus.

  Læs også om elevtrivsel og undervisningseffekt på Rundhøjskolen

   

   

  Også stor tilfredshed med Rundhøjskolens SFO

  Det er nogle af resultaterne af en stor brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik i 2020 lavede for Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeret.

  Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført i marts-juni 2020. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller” (3), ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5). 

  Som du kan se i tabellen herunder, er Rundhøjskolens SFO-forældre på stort set alle målte parametre mere tilfredse end forældrene på såvel landsplan som på kommunalt niveau. 

  Ser du denne tabel på en mobiltelefon, skal du vende telefonen 90 grader for at kunne se det hele

  Danmark

  Aarhus

  Rundhøj

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du med

   

   

   

  Aktiviteterne i SFO’en

  4,0

  4,0

  4,2 

  Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene

  3,8

  3,8

  4,0

  Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn

  3,8

  3,8

  3,9

  Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (f.eks. vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper)

  3,9

  3,9

  4,0

  Samarbejdet om dit barn mellem SFO og dig som forælder

  3,9

  3,9

  4,3

  At udvikle dit barns selvstændighed

  3,9

  4,0

  4,2

  SFO’ens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad

  4,0

  4,0

  4,2

  Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns SFO?

  4,0

  4,0

  4,2 

   

  Sidst opdateret: 17. januar 2024
  Sidst opdateret: 17. januar 2024