• Med en gennemsnitlig undervisningseffekt på +0,19 over de seneste ti år indtager vi en samlet fin 11. plads blandt Aarhus Kommunes 45 folkeskoler (læs mere længere nede på siden).
  • Vores afgangselever i 9. klasse fik i 2019 en gennemsnitskarakter på 8,3 - sammenlignet med 7,6 i hele Aarhus Kommune.  
  • Vores elever, særligt de yngste, er blandt dem i Aarhus, der er allermest glade for deres klasse, klasselokale, lærere og skole, og som svarer, at de har en eller flere gode venner i skolen (læs mere længere nede på siden).

Samtidig er forældretilfredsheden i top. Ved den seneste undersøgelse i 2017 svarede 91,3 procent af forældrene, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med Rundhøjskolen. Læs mere om forældretilfredsheden

TRIVSEL 

Vores lærere og pædagoger er opmærksomme på elevernes og klassernes trivsel i hverdagen. De bruger også aktivt resultaterne fra den årlige undersøgelse af elevernes trivsel til at følge op på klasseniveau. 

Den seneste elevtrivselsmåling fra 2019 viser, at Rundhøjskolens elever ligger helt i top på flere områder.

Vores elever i 0.-3. klasse er glade for deres klasse, klasselokale, lærere og skole og har en eller flere gode venner i skolen.

  • 100 procent af eleverne er glade for deres lærere
  • 99 procent af eleverne har en eller flere gode venner i skolen
  • 99 procent af eleverne er glade for deres klasse
  • 99 procent er glade for SFO'en
  • 98 procent af eleverne er glade for pauserne
  • 97 procent af eleverne er glade for skolen
  • 93 procent af eleverne synes, at deres klasselokale er rart at være i
  • 87 procent af eleverne oplever, at de lærer noget spændende i skolen

DYK SELV NED I RESULTATERNE

Du finder rapporter fra alle skolers elevtrivselsmåling på kommunens hjemmeside

VORES SUNDHEDSRAPPORT 2019 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf). 

 

UNDERVISNINGSEFFEKT 

Undervisningsministeriet offentliggør hvert år en oversigt over de enkelte kommuners og skolers undervisningseffekt.  

Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling. Er undervisningseffekten for eksempel +0,2, har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet.  

I skoleåret 2018-2019 er Rundhøjskolens undervisningseffekt opgjort til 0,2. Det er den femtebedste score blandt folkeskolerne i Aarhus. 

Rundhøjskolen har gennem årene ligget stabilt på den positive side - fra 0 til +0,4. Undervisningseffekten er kortlagt årligt siden 2010. 

Ser man samlet på perioden 2010-2019, indtager Rundhøjskolen med et gennemsnit på +0,19 en 11. plads blandt folkeskolerne i Aarhus Kommune. 

På uddannelsesstatistik.dk kan du se undervisningseffekten på landets skoler
(bemærk, at undervisningseffekt omtales også som socioøkonomisk reference) 

I GANG MED EN UNGDOMSUDDANNELSE 

På Rundhøjskolen vil vi gøre eleverne så dygtige, som de kan blive – og føre dem til den uddannelse, de drømmer om. Det lykkes vi med: 15 måneder efter 9. klasse er 89,1 procent af eleverne i gang med en ungdomsuddannelse. Gennemsnittet i kommunen er 88,2 procent.  

Andelen af elever, som er i gang med en ungdomsuddannelse 15 måneder efter henholdsvis 9. og 10. klasse

KVALITETSRAPPORT 

Hvert andet år udarbejder sætter Børn og Unge i samarbejde med byens skoler ord og tal på områder, der er væsentlige for kvaliteten af arbejdet med læring og trivsel: I Kvalitetsrapporten fremgår alle nøgletal for skolen, blandt andet elevtal, andelen af distriktselever, karaktergennemsnit, resultater for nationale test, forældretilfredshed, elevtrivsel, den sociale kapital, økonomi, klassekvotienter og meget, meget mere.

På langt de fleste områder ligger Rundhøjskolen langt over kommunegennemsnittet (bl.a. afgangskarakterer, forældretilfredshed, uddannelsesparathed, elevtrivsel, bevægelse). 

Du finder alle skolers kvalitetsrapporter på kvalitetsrapporter.aarhus.dk

FLERE RESULTATER 

På Undervisningsministeriets side med uddannelsesstatistik kan du dykke ned i skolens resultater.