• Med en gennemsnitlig undervisningseffekt på +0,19 over de seneste ti år indtager vi en samlet fin 11. plads blandt Aarhus Kommunes 45 folkeskoler (læs mere længere nede på siden).
  • Vores afgangselever i 9. klasse fik i 2021 en gennemsnitskarakter på 8,1 i de bundne prøver.  
  • Vores elever, særligt de yngste, er blandt dem i Aarhus, der er allermest glade for deres klasse, lærere og skole (læs mere længere nede på siden).

 

De mest tilfredse forældre i hele Aarhus Kommune

Samtidig er forældretilfredsheden i top. Ved den seneste undersøgelse i 2020 svarede 91 procent af forældrene, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med Rundhøjskolen. Rundhøjskolens forældre er i det hele taget på stort set alle målte parametre mere tilfredse end forældrene på såvel landsplan som på kommunalt niveau. Og når det gælder spørgsmålene Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns udbytte af undervisningen? og Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns skole? har vi den højeste score blandt alle skolerne i Aarhus.Eleverne trives

Vores lærere og pædagoger er opmærksomme på elevernes og klassernes trivsel i hverdagen. De bruger også aktivt resultaterne fra den årlige undersøgelse af elevernes trivsel til at følge op på klasseniveau. 

Den seneste nationale elevtrivselsmåling fra 2022 viser, at Rundhøjskolens elever ligger i top på flere områder.

Vores elever i 0.-3. klasse er glade for deres klasse, lærere og skole:

  • 96 procent af eleverne er glade for deres lærere
  • 98 procent af eleverne er glade for skolen
  • 99 procent af eleverne er glade for deres klasse
  • 97 procent af eleverne er glade for pauserne

Dyk selv ned i resultaterne

Se flere rapporter fra skolernes trivsels- og sundhedsmålinger på kommunens hjemmeside

 

Sundhedsmåling

Aarhus Kommune har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden bliver børn og unge spurgt til deres mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Dyk selv ned i resultaterne

 

Eleverne lærer

Undervisningsministeriet offentliggør hvert år en oversigt over de enkelte kommuners og skolers undervisningseffekt. På grund af coronasituationen blev der ikke holdt prøver blandt afgangseleverne ved udgangen af skoleåret 2019-2020, og der er derfor ingen opgørelse af undervisningseffekt for dette skoleår. I 2021 var antallet af prøver reduceret, og måske derfor er der heller ikke opgjort undervisningseffekt efter skoleåret 2020-2021.

Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Jo højere tallet er over nul, jo bedre er kommunens skoler til at udvikle eleverne fagligt. Er tallet mindre end nul, har eleverne ikke levet op til den forventelige udvikling. Er undervisningseffekten for eksempel +0,2, har skolen løftet eleverne 0,2 karakterpoint højere end forventet.  

I skoleåret 2018-2019 er Rundhøjskolens undervisningseffekt opgjort til 0,2. Det er den femtebedste score blandt folkeskolerne i Aarhus. 

Rundhøjskolen har gennem årene ligget stabilt på den positive side - fra 0 til +0,4. Undervisningseffekten er kortlagt årligt siden 2010. 

Ser man samlet på perioden 2010-2019, indtager Rundhøjskolen med et gennemsnit på +0,19 en 11. plads blandt folkeskolerne i Aarhus Kommune. 

På uddannelsesstatistik.dk kan du se undervisningseffekten på landets skoler
(bemærk, at undervisningseffekt omtales også som socioøkonomisk reference) 

I gang med en ungdomsuddannelse 

På Rundhøjskolen vil vi gøre eleverne så dygtige, som de kan blive – og føre dem til den uddannelse, de drømmer om. Det lykkes vi med: 15 måneder efter 9. klasse er 92,3 procent af eleverne i gang med en ungdomsuddannelse. Gennemsnittet i kommunen er 87,5 procent.  

 

Kvalitetsrapport 

Frem til 2017 satte Børn og Unge i samarbejde med byens skoler hvert andet år ord og tal på områder, der er væsentlige for kvaliteten af arbejdet med læring og trivsel: I Kvalitetsrapporten fremgår alle nøgletal for skolen, blandt andet elevtal, andelen af distriktselever, karaktergennemsnit, resultater for nationale test, forældretilfredshed, elevtrivsel, den sociale kapital, økonomi, klassekvotienter og meget, meget mere.

I Kvalitetsrapport 2017 ligger Rundhøjskolen på langt de fleste områder langt over kommunegennemsnittet (bl.a. afgangskarakterer, forældretilfredshed, uddannelsesparathed, elevtrivsel, bevægelse). 

Du finder alle skolers kvalitetsrapporter på kvalitetsrapporter.aarhus.dk

Flere resultater 

På Undervisningsministeriets side med uddannelsesstatistik kan du dykke ned i skolens resultater.