Som medlem af SFO-forældrerådet får du mulighed for at komme endnu tættere på dagligdagen i vores SFO. Samtidig får du indsigt i mere overordnede og strategiske prioriteringer og stor mulighed for at påvirke rammerne og udviklingen af børnenes hverdag på flere niveauer. 

Vi holder valg til SFO-forældrerådet hvert år i september, og alle med et barn indskrevet i SFO kan stille op og stemme. SFO-forældrerådet består af fem forældre og én til tre suppleanter. Valgperioden er to år (ét år for suppleanter). Man kan godt sidde i både skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet. 

I rådet deltager desuden en medarbejderrepræsentant samt SFO’ens leder.  

Er du interesseret i SFO-forældrerådets arbejde, er du velkommen til at kontakte et af medlemmerne. SFO-forældrerådet vil meget gerne behandle emner på forældreopfordring. 

DÉT LAVER SFO-FORÆLDRERÅDET 

Forældrerådets primære opgave er at formidle forældrenes synspunkter og medvirke til et samarbejde mellem forældre, ledelse og personale. 

Forældrerådet har medindflydelse på SFO’ens dagligdag, herunder pædagogik, aktiviteter for børn og forældre, SFO'ens indretning og ansættelse af SFO-leder og skolepædagoger. Rådet skal repræsentere alles holdninger. Derfor er det vigtigt, at forældrene kender repræsentanterne og også bruger dem. 

Forældrerådet holder fire årlige møder af cirka 2 timers varighed. Fokus er på hverdagen og de konkrete forhold i SFO'en, og hvad forældrene gerne vil se i SFO'en på sigt. 

Derudover holder SFO-forældrerådet to gange om året fællesmøde med skolebestyrelsen. Fællesmøderne er mere fokuseret på skolens overordnede drift og samarbejdet på tværs af skole og SFO. 

Læs om skolebestyrelse og SFO-forældreråd på aarhus.dk 

 

I SFO-forældrerådet sidder fem+én forældre samt repræsentanter fra ledelse og medarbejdere.

FORÆLDREREPRÆSENTANTER


Formand
Anette Fogh Axelsen
(mor til Vilfred 0.B og Ida-My 2.B)
anettefrasmussen@hotmail.com
Valgt 2020


Næstformand
Marianne Legarth
(mor til Elmer 0.B og Julius 4.B)
mariannelegarth@gmail.com
Valgt 2020

Jeanne Andersen
Jeanne Andersen
(mor til Alba 1.B, Almine 7.A og Loa 9.A)

jeannecpa@hotmail.com
Valgt 2021

Magdalena Kurpioch
Magdalena Kurpioch
(mor til Thomas 0.A)
Valgt 2021


Marie Konzack Møller
(mor til Eigil 1-2X og Toke 8-9X)
eigil71@icloud.com
Valgt 2021


Suppleant
Kennet Jakobsen
(far til Cecilie 0.B)
kj@minidesign.dk
Valgt 2021

 

MEDARBEJDERREPRÆSENTANT


Dorthe Theibel
Medarbejderrepræsentant
thdo@aarhus.dk

LEDELSE


Louise Barner Jensen
SFO-leder
jbalo@aarhus.dk


Anita Hedegaard Malling
Fritidspædagogisk leder
anhemal@aarhus.dk