Ni ud af ti af vores forældre er tilfredse med Rundhøjskolen. Faktisk er vi den folkeskole i Aarhus, hvor forældrene samlet set er mest tilfredse! Det er nogle af resultaterne af en stor brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik i 2020 lavede for Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeret.

Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført i marts-juni 2020. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller” (3), ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5). 

Større tilfredshed over hele linjen

Som du kan se i tabellen herunder, er Rundhøjskolens forældre på stort set alle målte parametre mere tilfredse end forældrene på såvel landsplan som på kommunalt niveau. Og når det gælder spørgsmålene Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns udbytte af undervisningen? og Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns skole? har vi den højeste score blandt alle skolerne i Aarhus.

 

Ser du denne tabel på en mobiltelefon, skal du vende telefonen 90 grader for at kunne se det hele

Danmark

Aarhus

Rundhøj

Undervisning

 

 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes og pædagogernes arbejde med

 

 

 

At motivere dit barn til at lære mere

3,8

3,9

4,1

At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov

3,7

3,8

4,0

At udfordre dit barn fagligt

4,0

4,0

4,2

At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge

4,0

4,0

4,2

At udvikle dit barns selvstændighed

3,9

4,0

4,2

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns udbytte af undervisningen

3,9

4,0

4,2*

Barnets trivsel

 

 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med lærernes og pædagogernes arbejde med

 

 

 

At få dit barn til at føle sig glad og tryg

4,1

4,1

4,3

At skabe et godt socialt klima i klassen

3,9

3,9

4,1

At skabe ro og orden i klassen

3,7

3,8

4,0

Generelle samarbejde

 

 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med det generelle samarbejde mellem dig og dit barns lærere og pædagoger

4,0

4,1

4,3

Mobning

 

 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens indsats for at begrænse mobning

3,7

3,8

4,1

Skolens ledelse

 

 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med ledelsens arbejde med at forbedre det faglige niveau på skolen

3,6

3,7

3,8

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med ledelsens kommunikation til dig om ændringer og nye tiltag på skolen

3,9

4,0

4,0

Overgang til ungdomsuddannelser

 

 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med skolens indsats for at klæde dit barn på til at træffe et oplyst valg om ungdomsuddannelse, f.eks. via uddannelsesvejledning

3,7

3,8

3,9

Samlet tilfredshed med skolen

 

 

 

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns skole

4,0

4,0

4,4*

*) Den højeste score blandt alle skolerne i Aarhus.

Forældrenes tilfredshed med Rundhøjskolen var også høj i 2017. Her kan du læse nogle af højdepunkterne fra undersøgelsen - og se rapporter fra endnu tidligere undersøgelser.

Aarhus Kommune gennemførte i marts-april 2017 en undersøgelse af tilfredsheden blandt samtlige forældre med børn i dagtilbud, skole, SFO og klub.

 

DYK SELV NED I RUNDHØJSKOLENS RESULTATER

 

Højdepunkter

  • 91,3% af vores forældre er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med skolen (det tilsvarende tal i hele Aarhus Kommune er 79%)

  • 87% af forældrene vil i høj grad eller i nogen grad anbefale andre forældre at vælge Rundhøjskolen til deres børn (det tilsvarende tal i hele Aarhus Kommune er 75%)

  • 82% af vores forældre er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med deres barns faglige udbytte af undervisningen (det tilsvarende tal i hele Aarhus Kommune er 75%)

  • 82% af vores forældre er tilfredse eller meget tilfredse med skolens indsats for at styrke deres barns trivsel i skolen (det tilsvarende tal i hele Aarhus Kommune er 73%)

  • 91% af vores forældre er tilfredse eller meget tilfredse med skolens indsats for at skabe en skoledag med motion og bevægelse (det tilsvarende tal i hele Aarhus Kommune er 60%)

 

RESULTATER FRA TIDLIGERE UNDERSØGELSER


På www.aarhus.dk/forældretilfredshed kan du se samtlige rapporter for dagtilbud, skoler, SFO'er og klubber i Aarhus Kommune.

Vores SFO-forældre er mere tilfredse end forældrene på landsplan og kommunalt niveau.

Det er nogle af resultaterne af en stor brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik i 2020 lavede for Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeret.

Brugertilfredshedsundersøgelsen af folkeskolen og SFO er gennemført i marts-juni 2020. I spørgeskemaet er tilfredsheden på de enkelte spørgsmål målt på en skala fra 1 til 5 ved fem svarkategorier: ”meget utilfreds” (1), ”utilfreds” (2), ”hverken eller” (3), ”tilfreds” (4) og ”meget tilfreds” (5). 

Som du kan se i tabellen herunder, er Rundhøjskolens SFO-forældre på stort set alle målte parametre mere tilfredse end forældrene på såvel landsplan som på kommunalt niveau. 

Ser du denne tabel på en mobiltelefon, skal du vende telefonen 90 grader for at kunne se det hele

Danmark

Aarhus

Rundhøj

Hvor tilfreds eller utilfreds er du med

 

 

 

Aktiviteterne i SFO’en

4,0

4,0

4,2 

Personalets håndtering af drillerier og konflikter mellem børnene

3,8

3,8

4,0

Personalets indsats for at skabe kontakt mellem dit barn og de øvrige børn

3,8

3,8

3,9

Personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer (f.eks. vise hensyn og forståelse for andre og indgå i grupper)

3,9

3,9

4,0

Samarbejdet om dit barn mellem SFO og dig som forælder

3,9

3,9

4,3

At udvikle dit barns selvstændighed

3,9

4,0

4,2

SFO’ens indsats for at få dit barn til at føle sig tryg og glad

4,0

4,0

4,2

Hvor tilfreds eller utilfreds er du samlet set med dit barns SFO?

4,0

4,0

4,2