Rundhøjskolens SFO understøtter dit barns personlige, sociale og kulturelle udvikling og giver hver dag mulighed for at deltage i spændende aktiviteter.

Vi ønsker at styrke børnenes integritet og evne og lyst til at indgå i forpligtende fællesskaber. Det er én af grundene til, at vi introducerer børnene for demokratiske og anerkendende processer, der kan danne grobund for udvikling af selvstændighed, dannelse, myndighed og selvværd hos det enkelte barn.

SFO = fritid

Vi lægger vægt på, at børnenes tid i SFO er deres fritid. Her kan de lege og spille med vennerne, nusse med vores marsvin eller klubbens kaniner på legepladsen eller gøre brug af vores samlende aktivitetstilbud. Der er noget for næsten enhver smag, både af den kreative og fysiske slags. Dit barn kan for eksempel udfolde sig i vores kreative værksted, lave mad på bål eller spille bold. SFO'en orienterer via Aula løbende om aktuelle aktiviteter. Børnene får mulighed for at lære at vælge - for at kunne sige til og fra. Sådan lærer de også at tage ansvar for sig selv, når de er sammen med andre mennesker.

Én gang om ugen har vi årgangsdag, hvor hver enkelt årgang er sammen om en aktivitet. Og i maj står den som regel på udemåned med forskellige aktiviteter på legepladsen. 

Det er helt frivilligt at være i SFO, og det er dig som forælder, der betaler for det fritidspædagogiske tilbud. 

Rundhøjskolens SFO er certificeret idræts-SFO under Danmarks Idrætsforbund og benytter teorien bag pædagogisk idræt i udviklingen af det hele barn.

Gennem bevægelse bidrager vi til udvikling af børnenes selvværd og selvtillid, deres læringsparathed, deres sociale kompetencer og gode idræts- og bevægelsesvaner. 

Børn og unge lærer via kroppen - og det er derfor kroppen, der er i centrum, når vi arbejder med trivsel, udvikling og fritidspædagogik. Vi tænker med andre ord krop og bevægelse ind i alle vores pædagogiske aktiviteter - også de stillesiddende af slagsen.

Mål

I vores forskellige aktiviteter skelner vi mellem fysiske, psykiske, sociale og kognitive mål. Det betyder, at vi målrettet tilrettelægger vores aktiviteter ud fra de udviklingspunkter, vi ser behov for på forskellige tidspunkter i forskellige børnegrupper. Har vi for eksempel en børnegruppe, som vi vurderer har behov for en styrket naturforståelse, kan vi vælge at placere en aktivitet i skoven med fokus på det kognitive gennem bevægelse.

Bevægelsesglæde er dog det altoverskyggende nøgleord i indsatsen omkring pædagogisk idræt: Vi ønsker og sigter efter, at hvert enkelt barn oplever glæde og motivation og får positiv læring med sig fra enhver aktivitet.

At dit barn går i en idræts-SFO betyder ikke nødvendigvis, at han eller hun laver flere bevægelsesaktiviteter end i en almindelig SFO. Men det betyder, at vores pædagoger har en særlig viden om kroppen og dens signaler, og om hvad det bør medføre af indsats fra os og jer. Samtidig har vores pædagoger en aktivitetsfaglig værktøjskasse, der kan hjælpe til at give barnet oplevelsen af at udfordres og lykkes.

I Rundhøjskolens SFO er vi stolte af vores fysiske rammer og muligheder. SFO'en bruger alle skolens fysiske rammer i arbejdet på at skabe den mest inspirerende og udviklende hverdag for børnene.

Vi benytter skolens faglokaler, for eksempel skolekøkken og billedkunst, efter behov. Vi har faste ugentlige timer i idrætshallen og bruger den dagligt. 

Udendørs råder SFO'en over store gode arealer: På vores legeplads er der fodboldbane, mooncarbane, BMX-bane, sandkasse, gynger og klatrestativer, bålhytte samt krat og buske til gemmeleg og leg i mindre grupper. Ind i mellem benytter vi os også af den store tribune til teater- og musikoptrædener.

I den store skolegård er der et stort klatretårn, multibane og basketkurve. Derudover har skolen store græsarealer, som vi ofte bruger til boldspil m.v.

HØJ FORÆLDRETILFREDSHED

Vores SFO-forældre er mere tilfredse end forældrene på landsplan og kommunalt niveau.

Det er nogle af resultaterne af en stor brugertilfredshedsundersøgelse, som Danmarks Statistik i 2020 lavede for Kommunernes Landsforening og Social- og Indenrigsministeret.

Se resultaterne af undersøgelsen

MORGEN I SFO 

SFO slår dørene op klokken 6.30, hvor vores faste morgenåbner bager boller og på alle måder er med til at give børnene en god og rolig start på dagen. 

Klokken 7.50 åbner lærerne dørene til klasselokalerne, og SFO'en holder pause, indtil undervisningen stopper senere på dagen.

EFTERMIDDAG I SFO 

Vores SFO tager imod børnene, når undervisningen stopper. Årgangspædagogerne er med i undervisningen og er derfor med til at sikre en god og glidende overgang mellem undervisning og SFO. Oftest starter SFO-tiden med fælles spisning af de eftermiddagsmadpakker, børnene har med hjemmefra, og efterfølgende leg og frisk luft på legepladsen.

Når børnene forlader SFO, trykker de sig ud på vores komme-gå-skærm - uanset om de bliver hentet eller går hjem selv. På den måde har vores personale hele tiden overblik over børnene. Hvis dit barn skal gå hjem selv, og du på forhånd har indtastet hvornår i komme-gå-systemet, kan pædagogerne hjælpe med at få sendt dit barn afsted til tiden.

Alle med et barn indskrevet i SFO kan stille op og stemme til valget til SFO-forældrerådet, hvor der er mulighed for medindflydelse på SFO’ens dagligdag, herunder pædagogik, aktiviteter for børn og forældre og SFO'ens indretning. 

På aarhus.dk kan du læse om indmeldelse og udmeldelse og se, hvad SFO koster.