Gå til hovedindhold

Forældreråd i SFO

SFO-forældrerådet har medindflydelse på SFO’ens dagligdag, herunder pædagogik, aktiviteter for børn og forældre og SFO'ens indretning.

 • Læs op

Indhold

  Som medlem af SFO-forældrerådet får du mulighed for at komme endnu tættere på dagligdagen i vores SFO. Samtidig får du indsigt i mere overordnede og strategiske prioriteringer og stor mulighed for at påvirke rammerne og udviklingen af børnenes hverdag på flere niveauer. 

  Vi holder valg til SFO-forældrerådet hvert år i september, og alle med et barn indskrevet i SFO kan stille op og stemme. SFO-forældrerådet består af fem forældre og én til tre suppleanter. Valgperioden er to år (ét år for suppleanter). Man kan godt sidde i både skolebestyrelsen og SFO-forældrerådet. 

  I rådet deltager desuden en medarbejderrepræsentant samt SFO’ens leder.  

  Er du interesseret i SFO-forældrerådets arbejde, er du velkommen til at kontakte et af medlemmerne. SFO-forældrerådet vil meget gerne behandle emner på forældreopfordring. 

  Dét laver SFO-forældrerådet

  Forældrerådets primære opgave er at formidle forældrenes synspunkter og medvirke til et samarbejde mellem forældre, ledelse og personale. 

  Forældrerådet har medindflydelse på SFO’ens dagligdag, herunder pædagogik, aktiviteter for børn og forældre, SFO'ens indretning og ansættelse af SFO-leder og skolepædagoger. Rådet skal repræsentere alles holdninger. Derfor er det vigtigt, at forældrene kender repræsentanterne og også bruger dem. 

  Forældrerådet holder fire årlige møder af cirka 2 timers varighed. Fokus er på hverdagen og de konkrete forhold i SFO'en, og hvad forældrene gerne vil se i SFO'en på sigt. 

  Derudover holder SFO-forældrerådet to gange om året fællesmøde med skolebestyrelsen. Fællesmøderne er mere fokuseret på skolens overordnede drift og samarbejdet på tværs af skole og SFO. 

  Læs om skolebestyrelse og SFO-forældreråd på aarhus.dk 

  Forældrerådets forretningsorden

  Forældrerepræsentanter

  Jeanne Andersen
  Formand
  Jeanne Andersen
  (forælder til barn på 3. årgang)

  Valgt første gang i 2021, genvalgt i 2023


  Næstformand
  Abdullah Kocak
  (forælder til barn på 0. årgang)
  Valgt i 2023


  Helle Muff Højbjerg Henriksen
  (forælder til børn på 0. årgang)
  Valgt i 2023


  Suppleant
  Kennet Jakobsen
  (forælder til barn på 2. årgang)
  Valgt første gang i 2021, genvalgt i 2023

  Magdalena Kurpioch
  Magdalena Kurpioch
  (forælder til barn på 2. årgang)
  Valgt første gang i 2021, genvalgt i 2023


  Mette Thomasen
  (forælder til barn på 3. årgang)
  Valgt i 2023

   

  Medarbejderrepræsentant


  Dorthe Theibel
  Medarbejderrepræsentant
  thdo@aarhus.dk

   

  Ledelse


  Louise Barner Jensen
  SFO-leder
  jbalo@aarhus.dk


  Anita Hedegaard
  Fritidspædagogisk leder
  anhemal@aarhus.dk

  Sidst opdateret: 23. januar 2024
  Sidst opdateret: 23. januar 2024