Rundhøjskolen er en af to skoler i Aarhus Kommune, som tilbyder idrætsudøvere med et særligt talent at kombinere skolegang og træning. Vi samarbejder med Elitesportsakademi Aarhus (ESAA), og samarbejdet bygger på Team Danmarks koncept for idrætsskoler. 

Rundhøjskolen har fem ESAA-klasser fordelt på 8.-10. klassetrin - alle bestående af dygtige idrætsudøvere fra forskellige idrætsgrene.

Infomøder

ESAA holder informationsmøde om ESAA i 8., 9. og 10. klasse
onsdag 30. november 2022 kl. 17-18.30
Mødet kræver tilmelding på www.esaa.dk.

Vi holder informationsmøde og fortæller om ESAA-skolegang på Rundhøjskolen 
onsdag 18. januar 2023 kl. 17-18
Mødet foregår i Rundhøjskolens idrætshal og kræver ikke tilmelding.

Vi samarbejder med Elitesportsakademi Aarhus

Rundhøjskolen er en af to skoler i Aarhus Kommune, som tilbyder idrætsudøvere med et særligt talent at kombinere skolegang og træning. Vi samarbejder med Elitesportsakademi Aarhus (ESAA), og samarbejdet bygger på Team Danmarks koncept for idrætsskoler. 

Konceptet har til formål at sikre, at talenter inden for en række idrætsgrene får mulighed for at kombinere træning og skolegang på en social og idrætsfaglig hensigtsmæssig måde. Målet er at give de unge bedst mulige udviklingsmuligheder, samtidig med at de kan passe deres skolegang og opnå faglige resultater.

Skoleskema med fokus på talentpleje og træning

ESAA-eleverne har samme fag som folkeskolens øvrige elever på samme klassetrin - på nær understøttende undervisning (nogle steder også kaldet studietid).

Sprogfag: Vi har på Rundhøjskolen engelsk og tysk som sprogfag. Vi tilbyder fra skoleåret 2023/2024 desværre ikke længere fransk som sprogfag, da tilslutningen på tre-fire elever efterhånden er blevet for lille. Vi henviser i stedet til Ungdomsskolens tilbud.

Valgfag: Vi oprettede i skoleåret 2022/2023 på baggrund af elevernes valgfag på tidligere skoler to valgfagshold med madkundskab. Vi har endnu ikke fastlagt valgfagsudbuddet for skoleåret 2023/2024.

ESAA-elevernes skoleskema sikrer fokus på og tid til træning og talentpleje. To gange om ugen starter dagen med morgentræning, og i to timer hver uge står der "ESAA-tema" på skoleskemaet (én ugentlig ESAA-tematime i 10. klasse). 

  • Vores ESAA-elever har morgentræning i deres egne klubber to gange om ugen, tirsdag og torsdag morgen, inden skolen starter kl. 10.15. Elever, som dyrker en idrætsgren, der ikke tilbyder disciplinspecifik morgentræning, kan sagtens være en del af ESAA alligevel. I disse tilfælde fungerer basis- og styrketræning som morgentræning, ligesom eleverne kan benytte kurser, fysioterapi osv. Eleverne kan også organisere individuel træning i samarbejde med deres klub.

  • "ESAA-tema"-timerne dækker den almindelige idrætsundervisning og suppleres med en række temaer, som alle er med til at give øget forståelse for og indsigt i, hvad der er vigtigt for et idrætstalent. For eksempel kostens betydning, træningsplanlægning og skadesforebyggelse.

Code of Conduct

ESAA har sin egen sportskultur, som er nærmere beskrevet i 'Code of Conduct'. Her er forventninger til ESAA-udøvere, forældre, klubber og uddannelsesinstitutioner samlet i et dokument. Alle ESAA-elever forventes at have sat sig ind i ESAA's sportskultur.

Se Code of Conduct på ESAA's hjemmeside

 

Elever og lærere om sport og skole på højt planFakta om ESAA-skolen

Kombinér din elitesport med kompetent skolegang på Aarhus’ eneste idrætsskole

Dét kan du forvente af undervisningen i vores ESAA-klasser:

  • Optimale muligheder for faglig udvikling
  • God overgang til ungdomsuddannelser
  • Engagerede og rutinerede lærere med 
    • Kendskab til miljøet
    • Forståelse og accept af din elitesport

Husk at du skal søge om optagelse hos ESAA for at komme ind i vores ESAA-klasser. 

Vi er den eneste idrætsskole i Aarhus

På Rundhøjskolen vil du opleve, at idræt og bevægelse er en stor del af hverdagen. Ud over at være ESAA-skole har vi siden 2010 været idrætsskole. Alle elever i 0.-9. klasse har derfor i gennemsnit en times daglig idræt og bevægelse. Læs mere om idrætsskolen.

Klar sundhedsprofil

Som både ESAA- og idrætsskole har vi en klar sundhedsprofil, som rækker ud over idrætstimerne. I skolens kantinebod kan eleverne kun købe sund mad, og det er ikke tilladt at gå uden for skolen for dermed at undgå at friste eleverne med usund mad.

Sådan søger du optagelse

Du skal allerførst søge om optagelse hos ESAA, hvis du ønsker at gå i en ESAA-klasse på 8., 9. eller 10. klassetrin på Rundhøjskolen. 

Ansøgningsskemaet til optagelse hos ESAA finder du på ESAA's hjemmeside. Her skal du også uploade en sportslig anbefaling fra din klub eller dit forbund og en skoleudtalelse fra din nuværende skole. Læs ESAA's ansøgningsvejledning.

Ansøgningsperioden starter omkring 1. december - og sidste frist for ansøgning er slutningen af januar.

Alle ansøgninger bliver behandlet af ESAA i samarbejde med klubber og forbund.

For dig, der søger ESAA i 8.-9. klasse

Har du søgt ESAA i 8.-9. klasse, får du svar på din ansøgning senest i starten af marts. Går du på en anden skole end Rundhøjskolen, skal du senest i midten af april sende en skoleskift-ansøgning til Rundhøjskolen. Du kan downloade skoleskift-ansøgningen her

For dig, der søger ESAA i 10. klasse

Har du søgt ESAA i 10. klasse, får du svar på din ansøgning senest midten af februar. Du skal herefter senest 1. marts ansøge om optagelse i 10. klasse via optagelse.dk. Husk at sætte kryds/flueben ved 'Idrætstalentklasse (kræver sportslig godkendelse fra ESAA)'.