LÆRERSTUDERENDE

Vi har løbende studerende i praktik i undervisningen og i vores SFO. Og vi glæder os hver gang til at blive en del af de studerendes uddannelse – til verdens bedste job.  

Vi ønsker dig en god og lærerig praktik, hvor vi vil være aktive medspillere. Vi forventer, du vil nærlæse indholdet her på hjemmesiden, så du ved, hvad vi står for på Rundhøjskolen. Når du starter på skolen, får du selvfølgelig alle de nødvendige praktiske informationer. 

Som lærerstuderende er du tilknyttet en mentor (Gitte Sørensen, giss@aarhus.dk) og din/dine praktiklærere. Din uddannelsesplan er sammen med skolens årsplaner for de enkelte klasser den ramme, som alle studerende skal arbejde indenfor. Hvad du helt præcist kommer til at undervise i, er op til dig, men ansvaret er praktiklærerens (og helt overordnet skolelederens). Derfor er samarbejde og vejledning væsentlig. Vejledning, der relaterer sig til klassen og undervisningen, gives af praktiklæreren, mens vejledning, der relaterer sig til skolens overordnede forhold eller din lærergerning i bred forstand, gives af mentor. Dog er det vigtigt at understrege, at vejledningen er andet og mere end samarbejde. Som studerende skal du selv være aktiv med at komme med fokuspunkter, du gerne vil have praktiklærere og mentor til at give dig respons på. 

Læs vores uddannelsesplaner

PÆDAGOGSTUDERENDE

Som pædagogstuderende er du tilknyttet en mentor (enten Hans Koed Jensen, hahej@aarhus.dk eller Flemming Eriksen, fler@aarhus.dk). Sammen vil vi I planlægge dit praktikophold og arbejde med kompetencemålene, så du får mest muligt ud af det fagligt og personligt.  

Du vil primært være tilknyttet SFO’en og dagligt have timer i skoledelen. Vi laver et skema til dig, som du får inden praktikstart. Vi arbejder ud fra at give dig mulighed for at prøve dig selv af i forskellige sammenhænge, både i skole og SFO.  

Inden praktikstart kan du komme ud og besøge skolen og SFO’en og forventningsafstemme i forhold til praktikken i samspil med din vejleder. Under praktikken vil der hver uge være vejledning med vejleder eller andet pædagogisk personale på stedet.