Hos os er det vigtigt, at alle tager hensyn til og har respekt for hinanden og har en god omgangstone. Det er fundamentet for trivsel hos alle - uanset om man er elev eller medarbejder

Værdiregelsæt 

Vores værdiregelsæt har til formål at fremme fælles værdier på skolen, engagement og ansvarlighed, udstikke retningslinjer for god adfærd samt sætte pejlemærker for, hvordan vi skaber et trygt og godt skolemiljø. 

 

Fælles opgave 

Skolens opgave er – sammen med forældrene – at skabe de bedste rammer for den enkelte elev, og samtidig sikre, at alle elever på skolen trives. Forældreopbakning er en af de væsentligste ressourcer i forhold til barnets læring og udvikling.  
Læs mere om samarbejdet mellem skole og forældre 

 

Vi accepterer ikke mobning! 

Som du kan læse i vores antimobbestrategi, accepterer vi ikke mobning på Rundhøjskolen! Og vi griber straks ind, hvis vi alligevel konstaterer mobning.
Læs Rundhøjskolens antimobbestrategi 

I de yngste klasser er vi en del af MaryFonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi. Programmet består af pædagogiske materialer, der gør det konkret målrettet at styrke børnefællesskabet og forebygge mobning. Det er et godt og konkret værktøj til at arbejde med trivsel i indskolingen. 

På de mellemste årgange benytter vi os blandt andet af Social pejling – en indsats, som Aarhus Kommune, Østjyllands Politi og SSP er sammen om. 

Mobiltelefoner og it-udstyr i skolen 

Som andre uddannelsesinstitutioner oplever vi  i forskelligt omfang på forskellige årgange – at brugen af digitale medier kan påvirke undervisningen og/eller trivslen negativt. På Rundhøjskolen vil vi gøre eleverne så dygtige, som de kan blive  via et skarpt fokus på både høj faglighed og trivsel. Derfor er vi nødt til at handle, hvis brugen af digitale medier bliver forstyrrende i hverdagen.
Læs vores retningslinjer om brug af mobiltelefoner og it-udstyr i skolen 

Bevægelse og sund levevis 

At være idrætsskole forpligter, og vi har derfor holdninger til dannelse, læring og trivsel, som blandt andet også omfatter en sund levevis og sunde kostvaner. Derfor har vi på Rundhøjskolen kommunens måske mest ambitiøse sundhedspolitik. Målet er maksimal trivsel hos alle elever med det formål, at de får mest muligt ud af undervisningen – og måske også nogle sunde livsvaner, der vil følge dem resten af livet.  
Læs vores sundhedspolitik